ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

+

΄΄Προληπτική΄΄ αγγειοπλαστική σε  οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST διαστήματος και πολυαγγειακή στεφανιαία νόσο 

Σύμφωνα με πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη σε 465 ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST διαστήματος και πολυαγγειακή στεφανιαία νόσο, η διενέργεια αγγειοπλαστικής, όχι μόνο στο ΄΄υπεύθυνο΄΄ για το οξύ έμφραγμα αγγείο, αλλά και στα άλλα αγγεία με μείζονες στενώσεις, ελάττωσε σημαντικά το συνδυασμένο καταληκτικό σημείο (θάνατος από καρδιαγγειακά αίτια, έμφραγμα μυοκαρδίου, ανθεκτική στηθάγχη) στους 23 μήνες της παρακολούθησης.

N Engl J Med 2013; 369:1115-1123

Περισσότερα

Ενδοστεφανιαία θρόμβωση. Τικαγκρελόρη έναντι Κλοπιδογρέλης

Σύμφωνα με υποανάλυση της μελέτης ΄΄PLATO΄΄ σε 11.300 περίπου ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, που υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική με τοποθέτηση stent, η χορήγηση τικαγκρελόρης ελαττώνει τη συχνότητα ενδοστεφανιαίας θρόμβωσης σε σύγκριση με την κλοπιδογρέλη. Η ελάττωση αυτή είναι ανεξάρτητη του είδους του στεφανιαίου συνδρόμου, του τύπου του stent και της ύπαρξης σακχαρώδη διαβήτη και αφορά την υποξεία και την όψιμη θρόμβωση.

Circulation. 2013;128:1055-1065

Περισσότερα

Συστηματική υπέρταση σε ασθενείς με χαμηλής κλίσης, σοβαρή αορτική στένωση και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης

Σύμφωνα με αιμοδυναμική μελέτη σε συμπτωματικούς ασθενείς με χαμηλής κλίσης, σοβαρή αορτική στένωση και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, η παρουσία αρτηριακής υπέρτασης σχετίζεται με αύξηση των πιέσεων πλήρωσης και της πίεσης στην πνευμονική αρτηρία. Η χορήγηση αγγειοδιασταλτικών (νιτροπρωσσικού) στους ανωτέρω ασθενείς είχε ως αποτέλεσμα την ελάττωση του μεταφορτίου και των πιέσεων και την αύξηση της επιφάνειας της αορτικής βαλβίδας, εύρημα το οποίο εγείρει  το ερώτημα της επεμβατικής ή συντηρητικής αντιμετώπισης στην ανωτέρω κατηγορία των ασθενών

Circulation. 2013;128:1349-1353

Περισσότερα

Θνητότητα και χρονική καθυστέρηση έναρξης της αγγειοπλαστικής από την εισαγωγή στο νοσοκομείο σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και ανάσπαση του ST διαστήματος

Σύμφωνα με μελέτη από το 2005 έως το 2009, σε 515 νοσοκομεία και 96.738 ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και ανάσπαση του ST διαστήματος, το χρονικό διάστημα  από την εισαγωγή στο νοσοκομείο έως την έναρξη της αγγειοπλαστικής (door-to-balloon) έχει σημαντικά ελαττωθεί (από 83 σε 67 λεπτά) χωρίς όμως μεταβολή στην ενδονοσοκομειακή και τη θνητότητα εντός 30 ημερών. Από τα ευρήματα διαπιστώνεται η ανάγκη επιπρόσθετων στρατηγικών για την ελάττωση της ενδονοσοκομειακής και πρώιμης θνητότητας στον ανωτέρω πληθυσμό.

N Engl J Med 2013; 369:901-909

Περισσότερα

Αυξημένη επίπτωση καρκίνου σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια 

Σύμφωνα με μελέτη παρακολούθησης ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια η επίπτωση καρκίνου είναι αυξημένη κατά 68%, σε σύγκριση με φυσιολογικά άτομα, σταθμίζοντας για το δείκτη μάζας σώματος, το κάπνισμα και τις άλλες συννοσηρότητες. Η αυξημένη επίπτωση του καρκίνου αυξάνει τη θνητότητα στους ανωτέρω ασθενείς.

J Am Coll Cardiol. 2013;62:881-886

Περισσότερα

Επιμέλεια:

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καρδιολόγος,

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας