ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

+

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας, στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των Ιατρών σχετικά με τις εξελίξεις στο χώρο της Καρδιολογίας, σας αποστέλλει κάθε μήνα τα κυριότερα από την τρέχουσα βιβλιογραφία.

Επιπλέον, θα υπάρχει περιοδικά ενημέρωση για ό,τι νεότερο παρουσιάζεται στα μεγαλύτερα Καρδιολογικά Συνέδρια παγκοσμίως.

Προγνωστικός ρόλος του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος σε ασθενείς με αορτική στένωση

Διενεργήθηκε μελέτη σε 100 περίπου ασθενείς με αορτική στένωση [επιφάνεια αορτικής βαλβίδας 0.9 cm2 ( 0.7–1.2 cm2)] όπου διερευνήθηκε η προγνωστική και παθοφυσιολογική αξία του ΗΚΓ και ιδιαίτερα των διαταραχών της επαναπόλωσης τύπου strain. Oι ασθενείς υποβλήθηκαν σε ΗΚΓ, ηχωκαρδιογράφημα και μαγνητική τομογραφία καρδιάς. Σε σύγκριση με τους ασθενείς χωρίς υπερτροφία της αριστερής κοιλίας και τους ασθενείς με υπερτροφία αλλά χωρίς Strain στο ΗΚΓ, οι ασθενείς με ΗΚΓικά σημεία κοιλιακής υπερτροφίας και strain στην επαναπόλωση είχαν πιο σοβαρή στένωση, αυξημένη μάζα αριστερής κοιλίας, υψηλότερες τιμές τροπονίνης και άρα μυοκαρδιακής βλάβης και ύπαρξη ίνωσης όπως διαπιστώθηκε από την όψιμη ενίσχυση του γαδολινίου μεσομυοκαρδιακά. Επιπλέον, η ύπαρξη strain στο ΗΚΓ αποτελούσε ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη αντικατάστασης της βαλβίδας και καρδιαγγειακής θνητότητας.

Παρά την ανάπτυξη απεικονιστικών μεθόδων πολύ ειδικών στη μελέτη της αορτικής στένωσης και των αποτελεσμάτων της, το ΗΚΓ εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες, όσον αφορά τις παθοφυσιολογικές συνέπειες της αορτικής στένωσης στην καρδιά και την πρόγνωση των ανωτέρω ασθενών

Circulation. 2014; 130: 1607-1616

Κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών που νοσηλεύονται για οξεία περικαρδίτιδα.

Διενεργήθηκε δεκαετής μελέτη σε περίπου 1400 ασθενείς > 16 ετών που νοσηλεύτηκαν με οξεία περικαρδίτιδα στα νοσοκομεία της Φινλανδίας (εξαιρουμένης της περικαρδίτιδας μετά περικαρδιοτομή και έμφραγμα μυοκαρδίου). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι ασθενείς με οξεία περικαρδίτιδα αποτελούν περίπου το 0.2% των εισαγωγών για καρδιαγγειακά προβλήματα και είναι συνηθέστερα άρρενες (65 έναντι 35%), ηλικίας έως 65 ετών. Η ενδονοσοκομειακή θνητότητα είναι περίπου 1%, δε σχετίζεται με το φύλο και αυξάνεται με την ηλικία του ασθενή και σε περιπτώσεις συνύπαρξης σοβαρής λοίμωξης (πνευμονία, σηψαιμία).

Circulation. 2014; 130: 1601-1606

Φορητή ηχωκαρδιογραφική συσκευή χειρός έναντι φυσικής εξέτασης για τη διάγνωση παθήσεων της καρδιάς

Διενεργήθηκε μελέτη σε 250 ασθενείς με συμπτώματα και πιθανή ύπαρξη καρδιακής νόσου οι οποίοι υποβλήθηκαν σε συνήθη κλινική εξέταση ή σε ηχωκαρδιογράφημα με συσκευή χειρός από διαφορετικές ομάδες καρδιολόγων. Οι 2 αυτές μέθοδοι αξιολογήθηκαν με βάση πλήρη ηχωκαρδιογραφική μελέτη ως τη μέθοδο αναφοράς. Η διάγνωση της καρδιακής νόσου τέθηκε με ακρίβεια στο 82% της ομάδας του φορητού ηχωκαρδιογραφήματος έναντι 47% της ομάδας που βασίστηκε μόνο στην κλινική εξέταση (p<0,0001). Το φορητό ECHO αναδείχθηκε ανώτερο της κλινικής εξέτασης τόσο στην διάγνωση, όσο και στον αποκλεισμό των καρδιακών παθήσεων. Η χρήση του, επιπλέον, οδήγησε σε ελάττωση του αριθμού περαιτέρω διαγνωστικών εξετάσεων και στη μείωση του κόστους νοσηλείας των ασθενών.

Η μελέτη αυτή έδειξε ότι ο φορητός ηχωκαρδιογράφος αποτελεί σημαντικό εργαλείο στα χέρια των καρδιολόγων και πιθανόν δεν είναι μακριά η στιγμή που θα αντικαταστήσει το στηθοσκόπιο στις επισκέψεις των καρδιολόγων στους θαλάμους των ασθενών, ιδιαίτερα καθώς αναμένεται η χρήση φορητών ηχωκαρδιογράφων, όπου θα είναι δυνατή και η ακρόαση των πνευμόνων με τη χρήση του ίδιου μορφομετατροπέα (probe).

J Am Coll Cardiol Img 2014;7:983–90

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Καρδιολόγος

Μέλος Δ.Σ. Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

Επιμέλεια:

Ιωάννης Λεκάκης

Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόεδρος Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας