ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

+

Η κατανάλωση αναψυκτικών αυξάνει την επίπτωση της στεφανιαίας νόσου 

Σύμφωνα με πρόσφατη, προοπτική μελέτη παρακολούθησης 42000 ανδρών για 22 έτη, διαπιστώθηκε ότι η κατανάλωση αναψυκτικών που περιέχουν ζάχαρη, σχετίζεται με αυξημένη επίπτωση στεφανιαίας νόσου. Κατανάλωση άνω των 6 ζαχαρούχων ποτών ανά εβδομάδα αύξανε κατά 20% τον κίνδυνο οξέως εμφράγματος μυοκαρδίου. Από την ανωτέρω μελέτη επίσης, προέκυψε ότι η κατανάλωση αναψυκτικών σχετίζεται με δυσμενείς επιδράσεις στα λιπίδια, σε φλεγμονώδεις παράγοντες και στη λεπτίνη.

Circulation. 2012 in press.

Περισσότερα

Υπεροχή των νέων έναντι των παλαιότερης γενιάς επικεκαλυμμένων με έκλυση φαρμάκου stents (DES) στη διαδερμική αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών. 

Σε μελέτη παρακολούθησης, μετά εμφύτευση 95000 περίπου stents την πενταετία 2006-2010, διαπιστώθηκε ότι η εμφύτευση των νεότερης σε σχέση με της παλαιότερης γενιάς DES οδήγησε σε ελάττωση της συχνότητας σημαντικής επαναστένωσης κατά 38%, της θρόμβωσης εντός του stent κατά 43% και της θνητότητας κατά 23%. Η εμφύτευση των νεότερης γενιάς stents εμφάνισε επίσης υπεροχή στη συχνότητα θρόμβωσης και επαναστένωσης καθώς και στη θνητότητα σε σύγκριση και με τα απλά μεταλλικά stents.

Eur Heart J 2012; 33: 606-613.

Περισσότερα

Αποτελεσματικότητα της διαδερμικής σύγκλεισης του ανοικτού ωοειδούς τρήματος στη δευτερογενή πρόληψη αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων

Σε μελέτη παρακολούθησης για 9 έτη, 300 ασθενών με υποτροπιάζοντα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) και ανοιχτό ωοειδές τρήμα, διαπιστώθηκε ότι η σύγκλειση του ωοειδούς τρήματος σε σύγκριση με την φαρμακευτική αγωγή έχει ευνοϊκή επίδραση στο συνδυασμένο τελικό σημείο της μελέτης (ΑΕΕ, παροδικό ΑΕΕ, περιφερική εμβολή) λόγω κυρίως της ελάττωσης συχνότητας των παροδικών ΑΕΕ (5% έναντι 14%, p:0.04). H συνολική και καρδιαγγειακή θνητότητα δεν διέφερε στις δύο ομάδες των ασθενών.

Circulation. 2012;125:803-12

Περισσότερα

Τα επίπεδα του Β-Νατριουρητικού πεπτιδίου ως δείκτης κινδύνου νεφρικής βλάβης μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση 

Τα επίπεδα του Β-Νατριουρητικού πεπτιδίου προεγχειρητικά σχετίζονται με εμφάνιση νεφρικής βλάβης σε ασθενείς υψηλού κινδύνου που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με πρόσφατη προοπτική μελέτη. Σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη ο υπολογισμός του BNP προεγχειρητικά θα μπορούσε να είναι ένας χρήσιμος προγνωστικός δείκτης για μετεγχειρητική νεφρική δυσλειτουργία, εφόσον τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν και από άλλες μελέτες σε άλλους τύπους ασθενών και χειρουργείων

Circulation. 2012; 125: 1347-1355

Περισσότερα

Χορήγηση επινεφρίνης εκτός νοσοκομείου σε ασθενείς με καρδιακή ανακοπή

Μεταξύ 420000 περίπου ασθενών που υπέστησαν καρδιακή ανακοπή, η χορήγηση επινεφρίνης στα πλαίσια καρδιοαναπνευστικής αναζωογώνησης εκτός νοσοκομείου σχετιζόταν με αυξημένη πιθανότητα ανάκτησης αυτόματης κυκλοφορίας πριν την άφιξη στο νοσοκομείο αλλά μειωμένη πιθανότητα επιβίωσης και καλής λειτουργικής κατάστασης ένα μήνα μετά το συμβάν, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη.

JAMA. 2012;307:1161-1168

Περισσότερα

Επιμέλεια:

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καρδιολόγος, Μέλος Δ.Σ.

Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας