ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

+

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το  Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας, στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των Ιατρών σχετικά με τις εξελίξεις στο χώρο της Καρδιολογίας, σας αποστέλλει κάθε μήνα τα κυριότερα από την τρέχουσα βιβλιογραφία.

Επιπλέον, θα υπάρχει περιοδικά ενημέρωση για ό,τι νεότερο παρουσιάζεται στα μεγαλύτερα Καρδιολογικά Συνέδρια παγκοσμίως.

Επίπτωση κολπικής μαρμαρυγής σε κρυπτογενή αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

Σε δύο πρόσφατες μελέτες, που δημοσιεύτηκαν στο NEJM, διερευνήθηκε η επίπτωση της κολπικής μαρμαρυγής σε ασθενείς με κρυπτογενή αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.

Στην πρώτη έρευνα,1 572 ασθενείς ηλικίας άνω των 55 ετών, με κρυπτογενές αγγειακό εγκεφαλικό (ή παροδικό αγγειακό εγκεφαλικό) επεισόδιο, χωρίς γνωστή κολπική μαρμαρυγή, τυχαιοποιήθηκαν σε 2 ομάδες. Στην πρώτη χρησιμοποιήθηκε η καθιερωμένη 24ωρη ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή του καρδιακού ρυθμού (Holter ρυθμού 24ώρου) και στη δεύτερη, ειδικές συσκευές καταγραφής των συμβάντων, καθ΄ υπόδειξη του ασθενή (30-dayevent-triggeredrecorder). Ως πρωτογενές καταληκτικό σημείο θεωρήθηκε η ανίχνευση νεοεμφανιζόμενης κολπικής μαρμαρυγής διάρκειας >30 δευτερολέπτων μέσα σε διάστημα 90 ημερών από την τυχαιοποίηση. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση της ανίχνευσης επεισοδίων κολπικής μαρμαρυγής στην ομάδα των ασθενών που μελετήθηκαν με τη συσκευή καταγραφής των συμβάντων, έναντι εκείνων στους οποίους ετέθη 24ωρη καταγραφή του ρυθμού (16 έναντι 3%).

Στη δεύτερητυχαιοποιημένη μελέτη σε 411 ασθενείς, ηλικίας άνω των 40 ετών με κρυπτογενή αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια διερευνήθηκε αν ο μακροχρόνιος έλεγχος με εμφυτεύσιμη συσκευή καταγραφής του ρυθμού (InsertableCardiacMonitor) υπερέχει της καθιερωμένης εκτίμησης με Holter 24 ώρου για την ανίχνευση κολπικής μαρμαρυγής. Ως πρωτογενές καταληκτικό σημείο θεωρήθηκε η ανίχνευση νεοεμφανιζόμενης κολπικής μαρμαρυγής διάρκειας >30 δευτερολέπτων μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την τυχαιοποίηση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εξάμηνης παρακολούθησης, κολπική μαρμαρυγή ανιχνεύθηκε σε 9% των ασθενών της ομάδαςμε εμφυτεύσιμη συσκευή καταγραφής του ρυθμού έναντι μόλις 1.5% της ομάδας ελέγχου.

N Engl J Med. 2014;370:2467-2477

N Engl J Med. 2014;370:2478-2486.

“Σύμφωνα με τις δύο ανωτέρω μελέτες η επίπτωση της κολπικής μαρμαρυγής σε ασθενείς με κρυπτογενή αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια είναι μεγαλύτερη από ότι αναφερόταν έως σήμερα και μπορεί να διερευνηθεί καλύτερα με τις νεότερες συσκευές ελέγχου και καταγραφής του ρυθμού. Το ανωτέρω εύρημα μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές σχετικά με τη χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής στους ασθενείς αυτούς΄΄

Επίπτωση αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων και αιμορραγικών επιπλοκών σε ασθενείς που υποβάλλονται σε επέμβαση κατάλυσης της κολπικής μαρμαρυγής υπό διαφορετική διαχείριση σε ότι αφορά την αντιπηκτική αγωγή

Διενεργήθηκε προοπτική, τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική μελέτη, η οποία συνέκρινε τη συνέχιση της αντιπηκτικής αγωγής περιεπεμβατικά με βαρφαρίνη έναντι της διακοπής και αντικατάστασής της από ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους, ως προς την επίπτωση των θρομβοεμβολικών ή αιμορραγικών επιπλοκών, σε 1584 ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, που υποβλήθηκαν σε επέμβαση κατάλυσης της αρρυθμίας. Συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με CHADS2 score ≥ 1 και το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν η επίπτωση θρομβοεμβολικών συμβάντων τις πρώτες 48 ώρες από την επέμβαση. Από τα αποτελέσματα της μελέτης διαπιστώθηκε ότι η διενέργεια της επέμβασης κατάλυσης της κολπικής μαρμαρυγής χωρίς τη διακοπή της βαρφαρίνης είχε ελαττωμένη συχνότητα θρομβοεμβολικών συμβάντων (αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων) και ελάσσονων αιμορραγικών επιπλοκών σε σύγκριση με τη διακοπή της βαρφαρίνης και την αντικατάστασή της με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους.

Circulation.2014;129:2638-44

΄΄Η στρατηγική της αντιπηκτικής αγωγής περιεπεμβατικά σε επέμβαση κατάλυσης της κολπικής μαρμαρυγής φαίνεται πως πρέπει να αναθεωρηθεί με βάση την ανωτέρω μελέτη΄΄

Χρήση αντικαταθλιπτικών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κίνδυνος εμφάνισης συγγενών καρδιακών ανωμαλιών

Διενεργήθηκε μελέτη κοορτής σε περίπου 950000 εγκύους την περίοδο 2000-2007, όπου διερευνήθηκε αν η χρήση αναστολέων της επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs) και άλλων αντικαταθλιπτικών το πρώτο τρίμηνο της κύησης σχετίζεται με την παρουσία συγγενών καρδιακών ανωμαλιών (ελλειμμάτων) στο βρέφος. Από τα αποτελέσματα της μελέτης διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει αύξηση στην επίπτωση συγγενών καρδιακών ελλειμμάτων στα βρέφη μεταξύ εγκύων που ελάμβαναν αντικαταθλιπτική αγωγή το πρώτο τρίμηνο της κύησης. Ειδικά, δεν υπήρχε συσχέτιση μεταξύ λήψης παροξετίνης και απόφραξης στο χώρο εξόδου της δεξιάς κοιλίας και μεταξύ λήψης σερτραλίνης και μεσοκοιλιακών ελλειμμάτων.

 Engl Med. 2014;370:2397-407

΄΄Σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη η χορήγηση αντικαταθλιπτικών  το πρώτο τρίμηνο της κύησης φαίνεται να είναι ασφαλής, όσον αφορά την εμφάνιση συγγενών καρδιακών ανωμαλιών΄΄

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Καρδιολόγος

Μέλος Δ.Σ. Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

Επιμέλεια:

Ιωάννης Λεκάκης

Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας