ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

+

Αγαπητοί συνάδελφοι.

Το Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας, στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των Ιατρών σχετικά με τις εξελίξεις στο χώρο της Καρδιολογίας, σας αποστέλλει κάθε μήνα τα κυριότερα από την τρέχουσα βιβλιογραφία.

Επιπλέον, θα υπάρχει περιοδικά ενημέρωση για ό,τι νεότερο παρουσιάζεται στα μεγαλύτερα Καρδιολογικά Συνέδρια παγκοσμίως (ACC, AHA, ESC).

Δεκέμβριος 2011

– Εμφάνιση δύσπνοιας σε ασθενείς που λαμβάνουν Τικαργκερόλη

Το 15% περίπου των ασθενών που λαμβάνουν τικαργκερόλη μετά από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, έναντι 9% αυτών που λαμβάνουν κλοπιδογρέλη, αναφέρουν αίσθημα δύσπνοιας, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη. Η δύσπνοια είναι μικρής προς μέτριας έντασης, αποδίδεται στο μεταβολισμό της αδενοσίνης και δε σχετίζεται με διαφορές στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια από τη λήψη Τικαργκερόλης σε σχέση με τη λήψη κλοπιδογρέλης

Eur Heart J 2011;32:2945-2953

H καλή φυσική κατάσταση στους μεσήλικες άνδρες, κλειδί για την μακροζωία

Οι άνδρες που ήταν σε καλή φυσική κατάσταση στην ηλικία των 40 ετών και διατήρησαν τη φυσική τους κατάσταση για μια ακόμα δεκαετία είχαν ελαττωμένη καρδιαγγειακή θνητότητα καθώς και θνητότητα από οποιαδήποτε αιτία σε σχέση με εκείνους που ήταν αγύμναστοι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας προοπτικής μελέτης παρακολούθησης 11 ετών.

Circulation. 2011;124:2483-90 

Η αντιυπερτασική αγωγή σε ασθενείς με προυπέρταση ελαττώνει τον κίνδυνο αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου

Από μια μεταανάλυση 16 μελετών προέκυψε ότι η έναρξη αντιυπερτασικής αγωγής σε άτομα με προϋπέρταση ελάττωσε τον κίνδυνο αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων κατά 22%, με κόστος περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Stroke. 2011 [Epub ahead of print]

-Ασφαλής και αποτελεσματική η μακροχρόνια χρήση στατινών

Η μακροχρόνια χορήγηση συμβαστατίνης σε 20.500 ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου ελάττωσε τα μείζονα καρδιαγγειακά συμβάντα κατά 25% περίπου ενώ δεν αύξησε τη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου στα 10 έτη παρακολούθησης, σύμφωνα με προοπτική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Lancet.

The Lancet, 2011;378:2013-20 

-Προοδευτική επιδείνωση της λειτουργικότητας της δεξιάς κοιλίας σε ασθενείς με πνευμονική υπέρταση, παρά την ελάττωση των πνευμονικών αντιστάσεων με την θεραπευτική αγωγή

Η επιδείνωση της λειτουργικότητας της δεξιάς κοιλίας σε ασθενείς με πνευμονική υπέρταση σχετίζεται με δυσμενή πρόγνωση ανεξάρτητα από τη μεταβολή στις πνευμονικές αγγειακές αντιστάσεις, όπως παρατηρείται σε πρόσφατη μελέτη. Σε ένα ποσοστό περίπου 25% των ασθενών μετά από επιτυχή θεραπευτική αγωγή, που οδήγησε σε ελάττωση των πνευμονικών αγγειακών αντιστάσεων η λειτουργικότητα της δεξιάς κοιλίας συνέχισε να επιδεινώνεται.

J Am Coll Cardiol. 2011;58:2511-9.

Επιμέλεια:

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καρδιολόγος,

Μέλος Δ.Σ.

Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας