ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

+

Τρίμηνη έναντι ετήσιας χορήγησης διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής μετά από διαδερμική αγγειοπλαστική και τοποθέτηση των νεότερων stents από Zotarolimus

Σύμφωνα με τυχαιοποιημένη μελέτη σε 3120 ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο ή ιστορικό χαμηλού κινδύνου, οξέος στεφανιαίου συνδρόμου, που υποβλήθηκαν σε διαδερμική αγγειοπλαστική με τοποθέτηση των νεότερων zotarolimus-eluting stents, διαπιστώθηκε, ότι η διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή για 3 μήνες δεν είναι κατώτερη της αγωγής για 1 έτος, όσον αφορά το συνδυασμένο καταληκτικό σημείο (θάνατος από οποιαδήποτε αιτία, έμφραγμα μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και μείζονα αιμορραγία), χωρίς να αυξάνει τον κίνδυνο θρόμβωσης εντός του stent.

JAMA. 2013;310(23):2510-2522 

Περισσότερα

Υπάρχουν οφέλη από τη χορήγηση στατινών σε ηλικιωμένους, χωρίς εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο; 

Σύμφωνα με μεταανάλυση 24500 περίπου ηλικιωμένων ατόμων (>65 ετών), υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, αλλά χωρίς εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο, η χορήγηση στατίνης οδήγησε σε ελάττωση της επίπτωσης εμφράγματος μυοκαρδίου και αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, χωρίς όμως να επηρεάζει την καρδιαγγειακή θνητότητα και τη θνητότητα από οποιαδήποτε αιτία

J Am Coll Cardiol. 2013;62:2090-2099

Περισσότερα

Έναρξη της χορήγησης Μπιβαλιρουδίνης κατά τη διάρκεια της μεταφοράς για πρωτογενή αγγειοπλαστική – Αποτελέσματα. 

Σύμφωνα με τυχαιοποιημένη μελέτη 2200 ασθενών με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και ανάσπαση του ST διαστήματος, που υποβλήθηκαν σε πρωτογενή αγγειοπλαστική, η χορήγηση Μπιβαλιρουδίνης κατά τη μεταφορά στο νοσοκομείο υπερείχε της ηπαρίνης στο συνδυασμένο πρωτογενές (θνητότητα, μείζονα αιμορραγία) και δευτερογενές (θνητότητα, υποτροπιάζον έμφραγμα, μείζονα αιμορραγία) καταληκτικό σημείο, στις 30 ημέρες της παρακολούθησης, με αύξηση όμως της επίπτωσης οξείας θρόμβωσης εντός του stent

N Engl J Med 2013; 369:2207-2217

Περισσότερα

Χορήγηση χαμηλής δόσης Ντοπαμίνης ή χαμηλής δόσης Νεσεριτίδης σε ασθενείς με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια και νεφρική δυσλειτουργία. 

Σύμφωνα με διπλή-τυφλή, τυχαιποιημένη, προοπτική μελέτη σε 360 ασθενείς με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια και νεφρική δυσλειτουργία, η επιπρόσθετη χορήγηση χαμηλών δόσεων Ντοπαμίνης ή Νεσεριτίδης στη διουρητική αγωγή δεν οδήγησε σε αύξηση της διούρησης (ενίσχυση της αποσυμφόρησης) ούτε σε βελτίωση της νεφρικής λειτουργίας (μεταβολή των επιπέδων της συστατίνης), στις 72 ώρες της παρακολούθησης.

JAMA. 2013;310:2533-2543 

Περισσότερα

Νοσηλείες για καρδιακή ανεπάρκεια σε ασθενείς με ιστορικό εμφράγματος μυοκαρδίου (Δεδομένα 1998-2010) 

Σύμφωνα με αναδρομική μελέτη σε 2.800.000 περίπου ασθενείς, που είχαν υποστεί οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου την περίοδο 1998-2010, διαπιστώθηκε ότι οι εισαγωγές στο νοσοκομείο με καρδιακή ανεπάρκεια, το πρώτο έτος μετά το έμφραγμα, ελαττώθηκαν κατά 15% στη δωδεκαετία, χωρίς όμως να ελαττωθεί η θνητότητα των ασθενών, που εμφάνισαν καρδιακή ανεπάρκεια μετά το έμφραγμα.

Circulation. 2013; 128: 2577-2584 

Περισσότερα

Επιμέλεια:

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καρδιολόγος

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας