ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

+

Επείγουσα χειρουργική επέμβαση έναντι θρομβόλυσης σε ασθενείς με θρόμβωση προσθετικής βαλβίδας αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων. Μεταανάλυση.

Σύμφωνα με μεταανάλυση 7 μελετών σε συνολικά 700 ασθενείς με θρόμβωση προσθετικής βαλβίδας αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων, η επείγουσα χειρουργική επέμβαση υπερέχει της θρομβόλυσης σε ότι αφορά τη συχνότητα των θρομβοεμβολικών επεισοδίων, των υποτροπιαζουσών αιμορραγιών και της υποτροπής της θρόμβωσης. Όσον αφορά την αποκατάσταση της λειτουργίας της βαλβίδας δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις δύο μεθόδους αντιμετώπισης της θρόμβωσης.

Eur Heart J. 2013 Jan 17. [Epub ahead of print]

Περισσότερα

Σερελαξίνη σε ασθενείς με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια

Σύμφωνα με την τυχαιοποιημένη, προοπτική μελέτη ‘RELAX-HF’, η χορήγηση Σερελαξίνης (αγγειοδραστική ορμόνη, ανασυνδυασμένη ανθρώπινη Ρελαξίνη-2) σε ασθενείς με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, είναι ασφαλής και καλά ανεκτή και σχετίζεται με βελτίωση της δύσπνοιας. Επιπλέον, οδηγεί σε ελάττωση της θνητότητας στους 3 μήνες από τη νοσηλεία, αλλά όχι ελάττωση των επανεισαγωγών στο νοσοκομείο.

Lancet. 2013;381:29-39

Περισσότερα

Επίδραση των αναστολέων μετατρεπτικού ενζύμου (ACE-Is) και των ανταγωνιστών των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης (ARBs) σε ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, χωρίς καρδιακή ανεπάρκεια. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μεταανάλυσης 26 τυχαιοποιημένων μελετών, σε 110.000 περίπου άτομα, η χορήγηση ACE-Is ή ARBs σε ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, χωρίς καρδιακή ανεπάρκεια σχετίζεται με ελαττωμένο το τελικό συνδυασμένο σημείο της καρδιαγγειακής θνητότητας και νοσηρότητας. Επιπλέον, οι ACE-Is ελαττώνουν τη συνολική θνητότητα καθώς και τη συχνότητα νεοεμφανιζόμενης καρδιακής ανεπάρκειας και σακχαρώδη διαβήτη. Σύμφωνα με την ανωτέρω μεταανάλυση, οι ARBs αποτελούν μια αξιόπιστη εναλλακτική θεραπευτική αγωγή στους ACE-Is για την ελάττωση της καρδιαγγειακής θνητότητας και νοσηρότητας.

J Am Coll Cardiol. 2013;61:131-42

Περισσότερα

Δομή και λειτουργικότητα ενήλικης καρδιάς σε άτομα με πρόωρη γέννηση

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη ενήλικων ατόμων, ηλικίας 20-39 έτη τα οποία γεννήθηκαν πρόωρα, διαπιστώθηκε, με μαγνητική τομογραφία καρδιάς, ότι υπάρχει αύξηση της μάζας της αριστερής κοιλίας και διαταραχή στη γεωμετρία της (μικρή κοιλότητα με παρεκτοπισμένη κορυφή) καθώς και επηρεασμένη συστολική και διαστολική λειτουργία με βάση τους νεότερους δείκτες μυοκαρδιακής απεικόνισης.

Circulation. 2013;127:197-206

Περισσότερα

Αιμοδυναμική απάντηση στην ταχεία φόρτιση με φυσιολογικό ορό. Η επίδραση της ηλικίας, του φύλου και της καρδιακής ανεπάρκειας.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη ταχείας φόρτισης με φυσιολογικό ορό (100-200ml/λεπτό) σε άτομα που είχαν προηγουμένως υποβληθεί σε δεξιό καρδιακό καθετηριασμό, διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση των πιέσεων πλήρωσης στο πρώτο και δεύτερο λίτρο της χορήγησης, τόσο στα φυσιολογικά άτομα όσο και στα άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης Οι γυναίκες μεγάλης ηλικίας και οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης εμφάνισαν τη μεγαλύτερη αύξηση στην πίεση ενσφήνωσης και στη μέση πνευμονική αρτηριακή πίεση.

Circulation.2013;127:55-62

Περισσότερα

Επιμέλεια:

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καρδιολόγος,

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του

Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας