ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

+

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας, στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των Καρδιολόγων, σας αποστέλλει συνοπτικά τις ενδιαφέρουσες εξελίξεις που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο του Αμερικάνικου Κολλεγίου Καρδιολογίας που διενεργήθηκε στο Ντάλας των ΗΠΑ στις 16-20 Νοεμβρίου 2013

ΜΕΛΕΤΕΣ: 

TOPCAT

Η χορήγηση Σπιρονολακτόνης (ανταγωνιστής της αλδοστερόνης) σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης δεν οδήγησε σε βελτίωση του συνδυασμένου καταληκτικού σημείου (καρδιαγγειακή θνητότητα, αναταχθείσα καρδιακή ανακοπή και νοσηλείες στο νοσοκομείο) στα περίπου τρία έτη παρακολούθησης. Οι ασθενείς πάντως που ελάμβαναν σπιρονολακτόνη εμφάνισαν ελάττωση στη συχνότητα νοσηλειών στο νοσοκομείο, την ίδια χρονική περίοδο.

ENGAGE AF-TIMI 48 

Η χορήγηση του νεότερου αντιπηκτικού φαρμάκου ΄΄Εντοξαμπάνη΄΄ (αναστολέας Xa) σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή αποδείχτηκε μη κατώτερη της βαρφαρίνης σε ότι αφορά την πρόληψη των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων και της συστηματικής εμβολής, ενώ οδήγησε ταυτόχρονα σε ελάττωση της συχνότητας μειζόνων αιμορραγιών, στα περίπου 2.5 έτη παρακολούθησης

FFR in Coronary Angiography

H εφαρμογή της κλασματικής εφεδρείας ροής (FFR) κατά τη διάρκεια της διαγνωστικής στεφανιογραφίας οδήγησε σε επανακαθορισμό της απόφασης επαναιμάτωσης σε περίπου 45% των ασθενών, δείχνοντας την πιθανή υπεροχή της καθοδήγησης της επαναγγείωσης με το FFR σε σύγκριση με την απλή στεφανιογραφία.

CORAL

Η αγγειοπλαστική με τοποθέτηση stent στη νεφρική αρτηρία, σε ασθενείς με στένωση, δεν οδήγησε σε ελάττωση της συχνότητας του πρωτογενούς καταληκτικού σημείου (καρδιαγγειακή θνητότητα, θνητότητα από νεφρική ανεπάρκεια, έμφραγμα μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, μεταμόσχευση νεφρού) στα περίπου 3.5 έτη της παρακολούθησης.

ROSE-AHF

Η χορήγηση χαμηλών δόσεων Ντοπαμίνης ή Νεσεριτίδης, επιπρόσθετα των διουρητικών της αγκύλης, σε ασθενείς με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια και νεφρική δυσλειτουργία δεν οδήγησε σε βελτίωση της αποσυμφόρησης και της νεφρικής λειτουργίας σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, τις πρώτες 72 ημέρες της νοσηλείας. Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκε μεταβολή στη θνητότητα και τις επανεισαγωγές στο νοσοκομείο στους 2 μήνες παρακολούθησης.

CATIS

Η χορήγηση αντιυπερτασικής αγωγής για την ελάττωση της αρτηριακής πίεσης σε 4000 περίπου ασθενείς, με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, δεν ελάττωσε τη θνητότητα και τη συχνότητα μείζονος αναπηρίας στις ημέρες της νοσηλείας και στους 3 μήνες της παρακολούθησης.

Επιμέλεια:

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καρδιολόγος

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας