ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

+

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το  Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας, στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των Ιατρών σχετικά με τις εξελίξεις στο χώρο της Καρδιολογίας, σας αποστέλλει κάθε μήνα τα κυριότερα από την τρέχουσα βιβλιογραφία.

Επιπλέον, θα υπάρχει περιοδικά ενημέρωση για ό,τι νεότερο παρουσιάζεται στα μεγαλύτερα Καρδιολογικά Συνέδρια παγκοσμίως.

Σύγκριση, ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια, των νεότερων αντιπηκτικών φαρμάκων με την Βαρφαρίνη. Μεταανάλυση τυχαιοποιημένων μελετών.

Σύμφωνα με μεταανάλυση 71500 ασθενών από τις μελέτες RE-LY, ROCKET AF, ARISTOTLE και ENGAGE AF—TIMI 48 τα τέσσερα νέα αντιπηκτικά φάρμακα, που χρησιμοποιούνται στην κολπική μαρμαρυγή, είχαν ευνοϊκό προφίλ ωφέλειας προς κίνδυνο, καθώς οδήγησαν στην ελάττωση της συχνότητας αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων και της θνητότητας έχοντας παρόμοια συχνότητα μειζόνων αιμορραγιών με τη Βαρφαρίνη αν και αυξημένη συχνότητα αιμορραγιών από το γαστρεντερικό

Lancet. 2014;383:955-62

Μελέτητουκινδύνουεμφράγματοςμυοκαρδίουκαικαρδιακήςανεπάρκειαςμεταξύπαχύσαρκωνενηλίκων

Σε πρόσφατη έρευνα μελετήθηκαν, για 12 περίπου  χρόνια,  61000 άτομα χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου, με βάση το δείκτη μάζας σώματος και το μεταβολικό προφίλ. Από τα αποτελέσματα της μελέτης προέκυψε ότι η παχυσαρκία ,χωρίς τη συνύπαρξη μεταβολικών ανωμαλιών, δεν οδηγεί σε επιπλέον κίνδυνο εμφάνισης εμφράγματος μυοκαρδίου. Αντίθετα, σε ότι αφορά την καρδιακή ανεπάρκεια, η παχυσαρκία και ιδιαίτερα η σοβαρή και η μακροχρόνια αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισής της.

J Am Coll Cardiol. 2014;63:1071-1078

Πρωτογενής αγγειοπλαστική σε οξύ έμφραγμα με ανάσπαση του STδιαστήματος χρησιμοποιώντας την κερκιδική ή την μηριαία προσέγγιση. Αποτελέσματα.

Σύμφωνα με μελέτη σε 707 ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και ανάσπαση του ST διαστήματος που υποβλήθηκαν σε πρωτογενή αγγειοπλαστική από επεμβατικούς καρδιολόγους με εμπειρία, τόσο στη μηριαία, όσο και στην κερκιδική προσπέλαση, η κερκιδική προσπέλαση σχετιζόταν με σημαντικά ελαττωμένη συχνότητα μειζόνων αιμορραγιών και επιπλοκών στην περιοχή παρακέντησης και ανώτερο κλινικό όφελος σε σύγκριση με τη μηριαία.

J Am Coll Cardiol. 2014;63:964-72

Η εκτίμηση της ταχύτητας του παλμικού κύματος στην αορτή βελτιώνει την πρόγνωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Σύμφωνα με μεταανάλυση 16 μελετών και περίπου 17500 ατόμων, διαπιστώθηκε ότι η ταχύτητα του παλμικού κύματος στην αορτή (pulse wave velocity – PWV) αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη εμφάνισης στεφανιαίας νόσου, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιαγγειακών συμβάντων. Επιπλέον, μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη διαστρωμάτωση του κινδύνου και επαναταξινόμηση των ασθενών, όταν προστεθεί στα υπάρχοντα μοντέλα καρδιαγγειακού κινδύνου.

J Am Coll Cardiol. 2014;63:636-646

Επιμέλεια:
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Καρδιολόγος,
Μέλος Δ.Σ. Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας