ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

+

Ο ρόλος του χρωμοσώματος Υ στη στεφανιαία νόσο

Το χρωμόσωμα Υ φαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην πρώιμη εμφάνιση στεφανιαίας νόσου σε άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες ανεξάρτητα με την ύπαρξη των καθιερωμένων παραγόντων κινδύνου. Η παρουσία της ομάδας απλοτύπων 1 (Haplogroup I) στο χρωμόσωμα Υ σχετίζεται με αύξηση κατά 50% της συχνότητας στεφανιαίας νόσου στους άνδρες φορείς, πιθανόν μέσω αλληλεπιδράσεων ανοσολογικών και φλεγμονωδών μηχανισμών.

Lancet. 2012 Feb 8. [Epub ahead of print] 

Περισσότερα

Η μεγάλη διαφορά στην αρτηριακή πίεση μεταξύ των δύο χεριών σχετίζεται με αυξημένη καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα 

Η διαφορά στην συστολική αρτηριακή πίεση > 15mmHg μεταξύ δεξιού και αριστερού βραχίονα σχετίζεται με περιφερική αγγειακή νόσο, νόσο των εγκεφαλικών αγγείων καθώς και αυξημένη καρδιαγγειακή (κατά 70%) και συνολική (κατά 60%) θνητότητα σύμφωνα με πρόσφατη μεταανάλυση. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι ασθενείς με μεγάλη διαφορά αρτηριακής πίεσης χρειάζονται περαιτέρω εκτίμηση και επιθετικότερη αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο.

Lancet. 2012 Jan 27. [Epub ahead of print] 

Περισσότερα

Ο ρόλος των συσκευών καρδιακής υποβοήθησης (LVADs) στη νεφρική λειτουργία 

Η εμφύτευση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου και νεφρική ανεπάρκεια οδηγεί σε βελτίωση της νεφρικής λειτουργίας (αύξηση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης) από τον πρώτο μήνα της θεραπείας, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη.

J Am Coll Cardiol. 2012;59:26-36

Περισσότερα

Ατμοσφαιρική ρύπανση και έμφραγμα του μυοκαρδίου

Η βραχυχρόνια άνοδος των επιπέδων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης οδηγεί σε αύξηση του κινδύνου μυοκαρδιακού εμφράγματος σύμφωνα με πρόσφατη μεταανάλυση. Η μεγαλύτερη συσχέτιση αφορά το μονοξείδιο του άνθρακα ενώ το όζον δεν ενέχεται στην αύξηση του κινδύνου εμφράγματος του μυοκαρδίου.

JAMA. 2012;307:713-21

Περισσότερα

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς (CMRI) στη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου

Η εφαρμογή της πολυπαραμετρικής CMRI (περιλαμβάνει την CMRI σε ηρεμία και μετά χορήγηση αδενοσίνης, τη μελέτη ενίσχυσης με γαδολίνιο και τη μαγνητική στεφανιογραφία) βοηθά στη διάγνωση στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς με θωρακικό άλγος και τουλάχιστον ένα παράγοντα κινδύνου, σύμφωνα με πρόσφατη προοπτική μελέτη. Η πολυπαραμετρική CMRI έχει ευαισθησία και ειδικότητα 86 και 84% αντίστοιχα και υπερέχει σε σχέση με το SPECT ως προς την ειδικότητα και την αρνητική προγνωστική αξία.

Lancet. 2012;379:453-60

Περισσότερα

Απινιδωτές: Διαφορές μεταξύ των δύο φύλων

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη οι γυναίκες που φέρουν εμφυτεύσιμο απινιδωτή έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης μείζονων πρώιμων και μακροχρόνιων επιπλοκών και μικρότερη πιθανότητα να δεχτούν κατάλληλες απινιδώσεις σε σύγκριση με τους άνδρες.

Ann Intern Med. 2012;156:195-203

Περισσότερα

Επιμέλεια:

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καρδιολόγος, Μέλος Δ.Σ.

Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας