ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

+

Βραχυχρόνια έναντι μακροχρόνιας χορήγησης διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής μετά αγγειοπλαστική με τοποθέτηση stent 

Σύμφωνα με τυχαιοποιημένη πολυκεντρική μελέτη σε 2000 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική με εμφύτευση απλού μεταλλικού (BMS) ή stent που εκλύει φάρμακο (DES), η μακροχρόνια (για 24 μήνες) χορήγηση διπλής αντιαιμοπεταλιακης αγωγής δεν είναι αποτελεσματικότερη της βραχυχρόνιας (για 6 μήνες) σε ότι αφορά το συνδυασμένο τελικό σημείο θνητότητας, από οποιαδήποτε αιτία, μυοκαρδιακού εμφράγματος και αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Επιπλέον, με τη διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή αυξάνεται η συχνότητα αιμορραγιών στα δύο έτη της παρακολούθησης.

Circulation. 2012;125:2015-2026

Περισσότερα

Η ορθοστατική υπόταση ως παράγοντας κινδύνου για εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας

Η ορθοστατική υπόταση αυξάνει κατά 46% τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας τα επόμενα 18 έτη, σε άτομα μέσης ηλικίας 45-55 ετών. Φαίνεται ότι η ορθοστατική υπόταση αποτελεί δείκτη πρώιμης υποκλινικής αθηρωσκλήρυνσης λόγω υπέρτασης ή άλλων παραγόντων κινδύνου που οδηγούν, μακροχρόνια, σε καρδιακή ανεπάρκεια.

Hypertension. 2012;59:913-8

Περισσότερα

Η χορήγηση τεστοστερόνης είναι επωφελής σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

Η χορήγηση τεστοστερόνης μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργική ικανότητα σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, σύμφωνα με πρόσφατη μεταανάλυση. Μπορεί επίσης να βελτιώσει τα επίπεδα γλυκόζης νηστείας και την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Μεγαλύτερες τυχαιοποιημένες μελέτες είναι απαραίτητες για να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα κα την ασφάλεια της χορήγησης της ανωτέρω ορμόνης στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.

Circ Heart Fail. 2012 in press

Περισσότερα

Συχνότητα ενδοστεφανιαίας θρόμβωσης μεταξύ ασθενών που έλαβαν απλά μεταλλικά (BMS) και stents που εκλύουν φάρμακο (DES)

Σύμφωνα με μεταανάλυση τυχαιοποιημένων μελετών, τα DES χρωμίου-κοβαλτίου με everolimus εμφανίζουν τη μικρότερη συχνότητα θρόμβωσης μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από την εμφύτευσή τους, συγκρινόμενα τόσο με τα BMS όσο και με τα υπόλοιπα DES. H επιβεβαίωση των ανωτέρω αποτελεσμάτων από μελλοντικές τυχαιοποιημένες μελέτες θα μεταβάλει την έως τώρα γνώση σχετικά με την επίπτωση της θρόμβωσης από τα DES συγκριτικά με τα BMS.

Lancet. 2012;379:1393-402 

Περισσότερα

Σύγκριση αποτελεσματικότητας τεχνικών επαναγγείωσης των στεφανιαίων σε ηλικιωμένους ασθενείς

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη παρατήρησης, διαπιστώθηκε ότι, σε ασθενείς άνω των 65 ετών με πολυαγγειακή στεφανιαία νόσο για την οποία δεν απαιτείται επείγουσα θεραπεία, η αορτοστεφανιαία παράκαμψη υπερέχει της αγγειοπλα-στικής ως προς την μακροχρόνια επιβίωση στα 4 έτη παρακολούθησης.

N Engl J Med. 2012;366:1467-76

Περισσότερα 

Επιμέλεια:

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καρδιολόγος, Μέλος Δ.Σ.

Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας