ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

+

Έμφραγμα μυοκαρδίου – Συχνότητα σε ασθενείς με χρόνια ολική απόφραξη στεφανιαίας αρτηρίας και συσχέτιση με ύπαρξη παραπλεύρου στεφανιαίου δικτύου 

Σύμφωνα με μελέτη σε 170 ασθενείς με χρόνια ολική απόφραξη στεφανιαίας αρτηρίας, έμφραγμα μυοκαρδίου στην περιοχή που αρδευόταν από την αποφραγμένη αρτηρία ανιχνεύθηκε σε διαφορετικό ποσοστό, ανάλογα με την απεικονιστική μελέτη που χρησιμοποιήθηκε (στο 25% των ασθενών χρησιμοποιώντας ηλεκτροκαρδιογραφικά κριτήρια – κύμα Q στο ΗΚΓ, στο 69% με υπερηχογράφημα – τμηματικές διαταραχές της συσπαστικότητας και στο 86% των ασθενών με μαγνητική τομογραφία καρδιάς – καθυστερημένη ενίσχυση με γαδολίνιο). Από τη μελέτη επίσης διαπιστώθηκε ότι η έκταση της μυοκαρδιακής βλάβης είχε αντίστροφη συσχέτιση με την έκταση της παράπλευρης κυκλοφορίας.

Circulation. 2013; 127: 703-709

Περισσότερα

Αρτηριακή υπέρταση – Επίδραση της αγωγής στα καρδιαγγειακά συμβάντα ανάλογα με το σωματικό βάρος του ασθενή

Σύμφωνα με υποανάλυση της τυχαιοποιημένης μελέτης ΄΄ACCOMPLISH΄΄, η υπέρταση σε φυσιολογικού βάρους και σε παχύσαρκους ασθενείς μπορεί να προκαλείται από διαφορετικούς μηχανισμούς. Η χορήγηση ανταγωνιστή ασβεστίου (αμλοδιπίνης) προστατεύε, από καρδιαγγειακά συμβάντα (καρδιαγγειακή θνητότητα, μη θανατηφόρο μυοκαρδιακό έμφραγμα και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο) τους ασθενείς, ανεξάρτητα από το δείκτη μάζας σώματος (BMI). Αντίθετα, η χορήγηση θειαζιδικών διουρητικών παρέχει προστασία κυρίως στους παχύσαρκους ασθενείς με υπέρταση.

Lancet. 2013;381:537-45

Περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ επιπέδων γλυκόζης αίματος και βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης σε ασθενείς με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια

Σύμφωνα με διεθνή κοορτή παρατήρησης 6000 ασθενών με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, τα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης αίματος κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο αποτελούν ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη αυξημένης θνητότητας στις 30 ημέρες παρακολούθησης, τόσο σε ασθενείς με διατηρημένη όσο και σε εκείνους με επηρεασμένη συστολική απόδοση αριστερής κοιλίας.

J Am Coll Cardiol. 2013 [Epub ahead of print]

Περισσότερα

Ασβέστωση και στένωση της αορτικής βαλβίδας – Γενετική

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη 7000 ασθενών, διαπιστώθηκε ότι η λιποπρωτείνη Α ( LP(a) – επίπεδα και γενετική ποικιλομορφία) σχετίζεται με ασβέστωση και επακόλουθη στένωση της αορτικής βαλβίδας. Το εύρημα αυτό διαπιστώθηκε σε όλους τους υποπληθυσμούς της μελέτης (Ευρωπαϊκούς, Αφροαμερικάνους, Ισπανόφωνους Αμερικάνους).

N Engl J Med 2013; 368:503-512

Περισσότερα

Πρώιμη επαναπόλωση και αρρυθμιολογικός θάνατος – Μεταανάλυση

Σύμφωνα με μεταανάλυση 9 μελετών, η πρώιμη επαναπόλωση στο ηλεκτροκαρδιογράφημα σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αρρυθμιολογικού θανάτου. Περαιτέρω διερεύνηση είναι απαραίτητη για τον καθορισμό των υποομάδων του πληθυσμού με πρώιμη επαναπόλωση που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για να εκδηλώσουν σοβαρές αρρυθμίες.

J Am Coll Cardiol. 2013;61:645-650 

Περισσότερα

Επιμέλεια:

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καρδιολόγος,

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του

Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας