ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

+

Η ασπιρίνη στην πρόληψη των υποτροπών της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης 

Είναι γνωστό ότι περίπου 20% των ασθενών με επεισόδιο εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης, χωρίς εμφανή αιτία, παρουσιάζουν υποτροπή εντός δύο ετών από τη διακοπή της αντιπηκτικής αγωγής. Συνέχιση δε, της χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής στους ανωτέρω ασθενείς αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγιών. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, η χορήγηση ασπιρίνης μετά τη διακοπή της αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς με ιστορικό εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης χωρίς διαπιστωμένη αιτία, ελαττώνει τον κίνδυνο υποτροπής χωρίς να αυξάνει τον κίνδυνο μείζονος αιμορραγίας

N Engl J Med. 2012 ;366:1959-67

Περισσότερα

Αποτελέσματα της εμφύτευσης βηματοδότη σε ασθενείς με νευροκαρδιογενή συγκοπή και διαπιστωμένη ασυστολία

Η εμφύτευση μόνιμου διπλοεστιακού βηματοδότη, σε ασθενείς >40 ετών με νευροκαρδιογενή συγκοπή και ασυστολία, είναι αποτελεσματική ως προς την ελάττωση των υποτροπών της συγκοπής. Οδηγεί δε σε απόλυτη και σχετική μείωση των υποτροπών κατά 32 και 57% αντίστοιχα, δικαιολογώντας την επεμβατική θεραπεία σε μια σχετικά καλοήθη πάθηση.

Circulation. 2012 ;125:2566-2571

Περισσότερα

Η διάρκεια του QRS διαστήματος σε ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας ως προγνωστικός δείκτης αιφνιδίου θανάτου 

Μελέτη 20ετούς παρακολούθησης σε 2000 άνδρες ηλικίας 40-60 ετών έδειξε ότι, η διάρκεια του QRD διαστήματος στο ΗΚΓ αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα αιφνιδίου καρδιακού θανάτου. Αύξηση του QRS >10ms σχετιζόταν με 27% υψηλότερο κίνδυνο για αιφνίδιο θάνατο, ενώ άτομα με QRS >110ms είχαν 2.5 φορές υψηλότερο κίνδυνο για αιφνίδιο θάνατο από εκείνα με QRS <96ms. Σύμφωνα με τη μελέτη η διάρκεια του QRS διαστήματος στο ΗΚΓ ηρεμίας μπορεί να είναι χρήσιμος δείκτης για την εκτίμηση του κινδύνου αιφνιδίου θανάτου στο γενικό πληθυσμό.

Circulation. 2012;125:2588-94

Περισσότερα

Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια-Ισοδύναμο στεφανιαίας νόσου; 

Σε 4ετή μελέτη παρακολούθησης περίπου 1200000 ασθενών με ιστορικό μυοκαρδιακού εμφράγματος ή σακχαρώδη διαβήτη ή χρόνιας νεφρικής νόσου διαπιστώθηκε ότι η συχνότητα εμφράγματος μυοκαρδίου ήταν μικρότερη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, ο οποίος θεωρείται ισοδύναμο στεφανιαίας νόσου, από ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, όταν GFR < 45 mL/min per 1•73 m2 και υπήρχε σοβαρή πρωτεινουρία. Σύμφωνα με τη μελέτη, η χρόνια νεφρική νόσος θα μπορούσε να προστεθεί στα κριτήρια, που καθορίζουν τους ασθενείς για πολύ υψηλό μελλοντικό κίνδυνο στεφανιαίων συμβάντων.

Lancet. 2012 [Epub ahead of print]

Περισσότερα

Η δοκιμασία βάδισης 6 λεπτών ως προγνωστικός δείκτης σε ασθενείς με χρόνια σταθερή στεφανιαία νόσο 

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη σε 550 ασθενείς με χρόνια σταθερή στεφανιαία νόσο, η απόσταση που διανύεται στην 6λεπτη δοκιμασία βάδισης αποτελεί προγνωστικό δείκτη των καρδιαγγειακών συμβάντων (έμφραγμα μυοκαρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια και θάνατο). Επιπλέον, βελτιώνει την πρόγνωση του κινδύνου, όταν προστίθεται στους παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου και αποτελεί προγνωστικό δείκτη αντίστοιχης αξίας με τη δοκιμασία κόπωσης.

Arch Intern Med 2012; DOI: 10.1001/archinternmed.2012.2198 

Περισσότερα

Επιμέλεια:

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καρδιολόγος, Μέλος Δ.Σ.

Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας