ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

+

Η επιβίωση σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και επηρεασμένο ή διατηρημένο κλάσμα εξώθησης

Σύμφωνα με μεταανάλυση 42.000 ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (>50%) έχουν μικρότερη θνητότητα από τους αντίστοιχους με επηρεασμένο κλάσμα εξώθησης, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο και την αιτιολογία της καρδιακής ανεπάρκειας. Η θνητότητα αυξάνεται κυρίως, όταν το κλάσμα εξώθησης είναι μικρότερο από 40%. Η ανωτέρω μεταανάλυση δίνει έμφαση στο γεγονός ότι και οι ασθενείς με διατηρημένο κλάσμα χρειάζονται, λόγω υψηλής θνητότητας, θεραπεία η οποία να βελτιώνει την πρόγνωση.

Eur Heart J 2012;33:1750-57 

Περισσότερα

Βραχυχρόνια έναντι μακροχρόνιας αντιαρρυθμική αγωγή μετά από καρδιοανάταξη κολπικής μαρμαρυγής 

Σε τυχαιοποιημένη, προοπτική μελέτη χορηγήθηκε, σε ασθενείς με εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή μετά καρδιοανάταξη, αντιαρρυθμική αγωγή με φλεκαινίδη, είτε βραχυχρόνια (1 μήνας) είτε μακροχρόνια (6 μήνες). Από τα αποτελέσματα της μελέτης διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση μακροχρόνιας αγωγής υπερέχει ως προς τη διατήρηση του ρυθμού, παρά το γεγονός ότι η βραχυχρόνια αγωγή προλαμβάνει τις περισσότερες από τις υποτροπές σε κολπική μαρμαρυγή.

The Lancet 2012;380:238-246

Περισσότερα 

Σχετικά με τη δόση χορήγησης των Β-αποκλειστών σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια 

Σύμφωνα με πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη παρακολούθησης για 2.5 έτη, 2.300 ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια και επηρεασμένο κλάσμα εξώθησης (<35%), υπάρχει αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ της δόσης χορήγησης του β-αποκλειστή (καρδβεδιλόλη) και του τελικού σημείου της θνητότητας ή των νοσηλειών από οποιαδήποτε αιτία. Επιπλέον, οι αυξημένες δόσεις β-αποκλειστή βελτιώνουν τη μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου στους 3 μήνες και δε σχετίζονται με αυξημένη συχνότητα βραδυκαρδίας. Οι ερευνητές συστήνουν τη βέλτιστη τιτλοποίηση της δόσης των β-αποκλειστών, έως τα 50mg/μέρα, στους ανωτέρω ασθενείς.

J Am Coll Cardiol.2012; 60:208-215 

Περισσότερα

Η επίδραση της χορήγησης στατινών στην εμφάνιση κοιλιακών ταχυαρρυθμιών και αιφνιδίου καρδιακού θανάτου.

Σύμφωνα με πρόσφατη μεταανάλυση 114.000 ασθενών, η χορήγηση στατινών δεν ελάττωσε τον κίνδυνο κοιλιακής ταχυαρρυθμίας ή καρδιακής ανακοπής. Σχετιζόταν όμως με ελάττωση κατά 10% της συχνότητας εμφάνισης αιφνιδίου καρδιακού θανάτου. Αυτό προσμετράται στην ελάττωση κατά 22% της συχνότητας του ΄΄μη΄΄ αιφνιδίου καρδιακού θανάτου (κυρίως από αθηροσκλήρυνση), που επιτυγχάνεται με τη χορήγηση στατίνης.

Eur Heart J 2012;33:1571-1581

Περισσότερα 

Κίνδυνος περιεπεμβατικής μείζονος αιμορραγίας σε ασθενείς που λαμβάνουν νταμπιγκατράνη ή βαρφαρίνη

Σύμφωνα με αποτελέσματα της μελέτης RE-LY, δεν υπάρχει διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης μείζονος περιεπεμβατικής αιμορραγίας (περιλαμβάνοντας και τις επείγουσες επεμβάσεις) σε ασθενείς που λαμβάνουν νταμπιγκατράνη έναντι αυτών που λαμβάνουν βαρφαρίνη. Επιπλέον, με την νταμπιγκατράνη επιτυγχάνεται μικρότερο διάστημα διακοπής της αντιπηκτικής αγωγής πριν την επέμβαση.

Circulation. 2012; 126 : 343-348 

Περισσότερα

Επιμέλεια:

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καρδιολόγος, Μέλος Δ.Σ.

Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας