ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΜΑΙΟΣ 2013

+

Αυξημένη καρδιακή συχνότητα ηρεμίας και συνολική θνητότητα – Παρακολούθηση 16 ετών 

Σύμφωνα με μελέτη 2800 υγιών ενηλίκων, μέσης ηλικίας, η αυξημένη καρδιακή συχνότητα ηρεμίας αποτελεί προγνωστικό παράγοντα θνητότητας, ανεξάρτητο από τη φυσική κατάσταση, τη φυσική δραστηριότητα και τους μείζονες παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Η θνητότητα αυξανόταν κατά 16% για κάθε 10 σφυγμούς το λεπτό στους ανωτέρω ασθενείς

Heart 2013;99:882-7

Περισσότερα

Επίδραση της διγοξίνης στη θνητότητα σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή

Σύμφωνα με υποανάλυση της μελέτης ‘AFFIRM’, η χορήγηση διγοξίνης για διατήρηση της συχνότητας σε ασθενείς με παροξυσμική ή εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή δεν σχετίζεται με αύξηση της θνητότητας και των εισαγωγών στο νοσοκομείο, στα 3.5 έτη της παρακολούθησης.

Eur Heart J 2013;34:1489-1497

Περισσότερα

Σύγκριση ριβαροξαμπάνης και βαρφαρίνης καρδιοανάταξη ή κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής.

Σύμφωνα με ΄post hoc’ ανάλυση της μελέτης ΄ ROCKET AF΄, η χορήγηση ριβαροξαμπάνης σε σύγκριση με τη βαρφαρίνη, εκτός από μια αύξηση της διάρκειας νοσηλείας, δεν σχετίζεται με αυξημένη θνητότητα, κίνδυνο αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου ή συστηματικής εμβολής, σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που υποβάλλονται σε καρδιανάταξη ή επέμβαση κατάλυσης της αρρυθμίας.

J Am Coll Cardiol. 2013;61:1998-2006

Περισσότερα

Χορήγηση Ρανολαζίνης σε ασθενείς με χρόνια στσθερή στηθάγχη και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη σε 950 ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και χρόνια σταθερή στηθάγχη για την οποία λάμβαναν έως δύο αντιστηθαγχικά φάρμακα, η χορήγηση ρανολαζίνης είχε ως αποτέλεσμα την ελάττωση των εβδομαδιαίων επεισοδίων στηθάγχης και της χορήγησης ντρογλυκερίνης. Η ρανολαζίνη ήταν καλά ανεκτή στους ανωτέρω σθενείς.

J Am Coll Cardiol. 2013;61:2038-45

Περισσότερα

Πρασουγκρέλη αντί κλοπιδογρέλης σε περιπτώσεις τριπλής αντιθρομβωτικής αγωγής.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, η αντικατάσταση της κλοπιδογρέλης από πρασουγκρέλη σε ασθενείς, που μετά από αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών, χρειάζονται τριπλή αντιθρομβωτική αγωγή, λόγω συνήθως συνυπάρ-χουσας κολπικής μαρμαρυγής, σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγιών. Η διενέργεια τυχαιοποιημένων μελετών είναι απαραίτητη για την περαιτέρω διερεύνηση της θέσης της πρασουγκρέλης στους ανωτέρω ασθενείς.

J Am Coll Cardiol. 2013;61:2060-6.

Περισσότερα

Επιμέλεια:

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καρδιολόγος,

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας