ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

+

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το  Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας, στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των Ιατρών σχετικά με τις εξελίξεις στο χώρο της Καρδιολογίας, σας αποστέλλει τα σημαντικότερα νέα δεδομένα όπως παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο του Αμερικάνικου Κολλεγίου Καρδιολογίας που διεξήχθη στο San Diego την περίοδο 14-16 Μαρτίου 2015.

MATRIX study: Κερκιδική έναντι μηριαίας προσπέλασης κατά τη διενέργεια επείγουσας επεμβατικής επαναιμάτωσης σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο

Σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη, που διενεργήθηκε σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα με /ή χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος, που οδηγήθηκαν σε αγγειοπλαστική, η κερκιδική προσπέλαση υπερείχε της μηριαίας, τόσο όσον αφορά τη συνολική θνητότητα (ελάττωση κατά 28%), όσο και τις μείζονες αιμορραγίες (ελάττωση κατά 33%). Τα αποτελέσματα ήταν τόσο θετικά για την κερκιδική προσπέλαση ώστε οι ερευνητές να τη θεωρούν πρώτης εκλογής για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ασθενών. 

PEGASUSTIMI 54: Μακροχρόνια διπλή έναντι απλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής με χορήγηση Τικαγκρελόρης σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου

Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, ασθενείς μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου τυχαιοποιήθηκαν σε εκείνους που έλαβαν μακροχρόνια διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή με χαμηλή δόση ασπιρίνης και τικαγκρελόρη (διάμεσο διάστημα χορήγησης 33 μήνες) και σε εκείνους που έλαβαν ασπιρίνη και εικονικό φάρμακο μετά την περίοδο των δώδεκα μηνών από το έμφραγμα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μακροχρόνια διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή με τη χορήγηση τικαγκρελόρης ελάττωσε κατά 15% περίπου το πρωτογενές καταληκτικό σημείο της μελέτης (έμφραγμα μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιαγγειακή θνητότητα) συγκρινόμενη με την απλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, αλλά αύξησε κατά 2.5 περίπου φορές τον κίνδυνο σοβαρών αιμορραγιών. Τα αποτελέσματα ως προς το πρωτογενές καταληκτικό σημείο ήταν εξίσου καλά στις δόσεις των 120 και 180 mg τικαγκρελόρης ημερησίως, ενώ οι σοβαρές αιμορραγίες αυξήθηκαν με τις υψηλές δόσεις του φαρμάκου.

MAGNA study: Συμπληρώματα ιχθυελαίων (Ω3 λιπαρά οξέα) για την ελάττωση του κινδύνου θρόμβωσης σε ασθενείς με πιθανή στεφανιαία νόσο

Σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη σε 600 ασθενείς με πιθανή στεφανιαία νόσο, που τυχαιοποιήθηκαν για τη λήψη συμπληρωμάτων ιχθυελαίων (Ω3 λιπαρά οξέα), διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση τους ωφελεί ως προς την πρόληψη των καρδιαγγειακών συμβάντων και μπορεί να ελαττώνει το συνολικό προφίλ καρδιαγγειακού  κινδύνου του ασθενή. Τα επωφελή αποτελέσματα παρατηρούνται κυρίως στους ασθενείς, που δε λαμβάνουν υπολιπιδαιμική αγωγή και πιθανόν οφείλονται στις αντιφλεγμονώδεις, αντιθρομβωτικές και υπολιπιδαιμικές δράσεις των ανωτέρω συμπληρωμάτων.

LEGACY study: Επίδραση ελάττωσης του σωματικού βάρους σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή

Η ανωτέρω μελέτη διερεύνησε τη μακροχρόνια επίδραση της ελάττωσης σωματικού βάρους με ειδικά προγράμματα, σε 350 ασθενείς με επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής και  επιφάνεια μάζας σώματος ≥27 kg/m2. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στην υποομάδα των ασθενών με ελάττωση του σωματικού βάρους ≥ 10%, ένα έτος μετά την έναρξη του προγράμματος, παρατηρήθηκε ελάττωση των σοβαρών συμπτωμάτων και μείωση των επεισοδίων-υποτροπών  της αρρυθμίας. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ελάττωση του όγκου του αριστερού κόλπου και του πάχους του μεσοκοιλιακού διαφράγματος.

PROMISE studyAξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς με πιθανή στεφανιαία νόσο

10000 περίπου συμπτωματικοί ασθενείς με πιθανή στεφανιαία νόσο  τυχαιοποιήθηκαν στη διενέργεια αξονικής στεφανιογραφίας έναντι λειτουργικών δοκιμασιών με δοκιμασία κόπωσης, δυναμική ηχωκαρδιογραφία ή  σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου, ως προς τη βέλτιστη διάγνωση της νόσου. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι το πρωτογενές καταληκτικό σημείο (συνδυασμός θανάτου, μυοκαρδιακού εμφράγματος, νοσηλείας οξύ στεφανιαίο σύνδρομο) δε διέφερε στις δύο ομάδες της μελέτης (3.3 έναντι 3% αντίστοιχα). Σύμφωνα με τους ερευνητές η στρατηγική διάγνωσης της στεφανιαίας νόσου με αξονική στεφανιογραφία σε ασθενείς με ύποπτη συμπτωματολογία δεν υπερέχει των καθιερωμένων λειτουργικών δοκιμασιών.

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καρδιολόγος

Μέλος Δ.Σ.  Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

Επιμέλεια:

Ιωάννης Λεκάκης

Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόεδρος Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας