ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

+

– Χαμηλότερος ο κίνδυνος ενδοστεφανιαίας θρόμβωσης και επαναστένωσης με τα νεότερης γενιάς, επικεκαλυμμένα stents που εκλύουν φάρμακο (DES).

Η αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών με τη χρήση των DES νέας γενιάς οδηγεί σε 38% μικρότερο κίνδυνο σημαντικής επαναστένωσης, 43% μικρότερο κίνδυνο ενδοστεφανιαίας θρόμβωσης και 23% ελάττωση της θνητότητας σε σχέση με την χρησιμοποίηση των παλαιότερων DES, σύμφωνα με αναφορά από τη Σουηδική καταγραφή SCAAR
Eur Heart J. 2012 Jan 9. [Epub ahead of print]
– Γρηγορότερη η διάγνωση ή ο αποκλεισμός του εμφράγματος του μυοκαρδίου με τη χρήση της νεότερης τροπονίνης Ι, υψηλής ευαισθησίας.

Η μέτρηση της νεότερης, υψηλής ευαισθησίας, τροπονίνης Ι σε ασθενείς με θωρακικό άλγος, τρεις ώρες μετά την προσέλευσή τους στο τμήμα επειγόντων, διευκολύνει τον γρήγορο αποκλεισμό του οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου (99.5% αρνητική προγνωστική αξία). Επιπλέον, ο υπολογισμός της μεταβολής των επιπέδων της τροπονίνης Ι από την προσέλευση του ασθενή στις τρεις πρώτες ώρες, μπορεί να διευκολύνει την πρώιμη διάγνωση του οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου (96% θετική προγνωστική αξία).
JAMA 2011; 306: 2684-2693

– Καρδιακή ανακοπή σε δρομείς μεγάλων αποστάσεων.

Σε μελέτη 11 περίπου εκατομμυρίων μαραθωνοδρόμων μεσαίων ή μεγάλων αποστάσεων παρατηρήθηκαν 51 επεισόδια καρδιακής ανακοπής κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου (περίπου 0.54 ανά 100.000 συμμετέχοντες). Η επίπτωση της καρδιακής ανακοπής ήταν συχνότερη στους άνδρες από τις γυναίκες και σχετίζονταν συνήθως με την ύπαρξη υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας ή στεφανιαίας νόσου. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι δρομείς μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων έχουν μικρό συνολικό κίνδυνο για καρδιακή ανακοπή και αιφνίδιο θάνατο.
N Engl J Med 2012; 366:130-140

– Σχετικά με την πρόληψη της νεφροπάθειας από σκιαγραφικά κατά τις διαδερμικές παρεμβάσεις στα στεφανιαία αγγεία

Σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο οι οποίοι υποβάλλονται σε στεφανιογρααφικό έλεγχο, η ενυδάτωση με φυσιολογικό ορό σε συνδυασμό με χορήγηση διουρητικής αγωγής με φουροσεμίδη ελαττώνει σημαντικά τον κίνδυνο για εμφάνιση νεφροπάθειας από τα σκιαγραφικά, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη.
J Am Coll Cardiol Cardiovasc Intv 2012; 5: 90-97.

Αντίθετα, σύμφωνα με άλλη, τελευταία μελέτη, η χρήση της Ν-ακετυλοκυστείνης δεν είναι κλινικά αποτελεσματική στην πρόληψη της νεφροπάθειας από τα σκιαγραφικά, σε ασθενείς που υποβάλλονται σε στεφανιογραφία.
J Am Coll Cardiol Cardiovasc Intv 2012; 5: 98-104.

– Περί των νεότερων αντιπηκτικών.

Η χρήση της Νταμπικατράνης σχετίστηκε με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης οξέων στεφανιαίων επεισοδίων σε σχέση με την βαρφαρίνη και την ενοξαπαρίνη, κατά την χρησιμοποίησή της, για προφύλαξη από εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση ή από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, σύμφωνα με στοιχεία από μεταανάλυση τυχαιοποιημένων μελετών.
Arch Intern Med. 2012 Jan 9. [Epub ahead of print]
Η παρατεταμένη χορήγηση απιξαμπάνης δεν υπερέχει της χορήγησης ενοξαπαρίνης στη μείωση της θνητότητας και της φλεβικής θρόμβωσης σε παθολογικούς ασθενείς, σύμφωνα με την τυχαιοποιημένη μελέτη “ADOPT”. Επιπλέον, η χρήση της σχετίζεται με περισσότερα μείζονα αιμορραγικά συμβάντα.
N Engl J Med 2011;365:2167-2177

Επιμέλεια:
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καρδιολόγος,
Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας