ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

+

DES με Everolimus έναντι απλών μεταλλικών stents σε ασθενείς με έμφραγμα μυοκαρδίου 

Σύμφωνα με πρόσφατη πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, προοπτική μελέτη (EXAMINATION study) σε 1500 ασθενείς με έμφραγμα μυοκαρδίου και ανάσπαση του ST διαστήματος, που υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική με τοποθέτηση stent, διαπιστώθηκε ότι η εμφύτευση DES με Everolimus δε διαφέρει ως προς το τελικό συνδυαστικό σημείο της συνολικής και καρδιαγγειακής θνητότητας και υποτροπής του εμφράγματος, στον ένα χρόνο παρακολούθησης, σε σύγκριση με την εμφύτευση απλών μεταλλικών (BMS) stents. Παρόλα αυτά φαίνεται να υπερέχει στη συχνότητα επαναστένωσης/επαναγγείωσης και θρόμβωσης εντός του stent.

Lancet 2012, in press

Περισσότερα

Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος σε ενήλικες με συγγενή καρδιοπάθεια

Σύμφωνα με πολυκεντρική μελέτη σε 25000 ενηλίκους με συγγενή καρδιοπάθεια, προγνωστικοί δείκτες για αιφνίδιο θάνατο αποτελούν η μέτρια προς σημαντική δυσλειτουργία της συστηματικής κοιλίας, η διεύρυνση του QRS διαστήματος, η αυξημένη διασπορά του QT διαστήματος και η εμφάνιση υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας. Κίνδυνος αιφνιδίου θανάτου παρατηρείται ακόμα και σε ασθενείς με ήπιες καρδιακές βλάβες.

Circulation. 2012;126:1944-1954 

Περισσότερα

Επιβλαβείς συνέπειες του καπνίσματος και ωφέλειες από τη διακοπή του

Σε πρόσφατη προοπτική μελέτη 1000000 γυναικών στο Ηνωμένο Βασίλειο διαπιστώθηκε ότι οι καπνίστριες έχουν προσδόκιμο ζωής 10 χρόνια λιγότερα από ότι οι μη καπνίστριες. Η θνητότητα στις καπνίστριες ήταν τριπλάσια σε σύγκριση με τις μη καπνίστριες ανεξάρτητα από την ηλικία, ενώ ακόμα και σε κάπνισμα λιγότερων των 10 τσιγάρων την ημέρα η 12ετής θνητότητα διπλασιάζεται. Οι καπνίστριες δε, που διέκοψαν το κάπνισμα πριν την ηλικία των 40 ετών είχαν ελάττωση κατά 90% του επιπλέον κινδύνου από το κάπνισμα σε σύγκριση με τις γυναίκες που συνέχιζαν να καπνίζουν μετά από αυτή την ηλικία.

The Lancet, Early Online Publication, 27 October 2012

Περισσότερα

Κερκιδική έναντι μηριαίας προσπέλασης σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο

Σε πρόσφατη μελέτη 7000 ασθενών με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο διαπιστώθηκε ότι η κερκιδική προσπέλαση κατά τη στεφανιογραφία / αγγειοπλαστική σχετιζόταν με ελάττωση του πρωτογενούς καταληκτικού σημείου της μελέτης (θάνατος, έμφραγμα μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, μείζονα αιμορραγία) σε ασθενείς με έμφραγμα και ανάσπαση του ST διαστήματος, σε σύγκριση με τη μηριαία προσπέλαση. Ανάλογα αποτελέσματα δε διαπιστώθηκαν σε περιπτώσεις εμφραγμάτων χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος. Η κερκιδική προσπέλαση, σύμφωνα με τη μελέτη, πιθανόν να προτιμάται σε ασθενείς με έμφραγμα και ανάσπαση του ST διαστήματος, εφόσον ο καθετηριαστής έχει την κατάλληλη εμπειρία.

J Am Coll Cardiol. 2012;():. doi:10.1016/j.jacc.2012.07.050

Περισσότερα

Συσχέτιση χρόνιας νεφρικής και θρομβοεμβολικής νόσου

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης η παρουσία χρόνιας νεφρικής νόσου σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου. Οι τιμές της κάθαρσης κρεατινίνης και του λόγου αλβουμίνης προς κρεατινίνη σχετίζονται ανεξάρτητα με αυξημένο κίνδυνο θρομβοεμβολικής νόσου στο γενικό πληθυσμό.

Circulation. 2012;126:1964-1971

Περισσότερα

H ενδοθηλιακή δυσλειτουργία ως προγνωστικός δείκτης καρδιαγγειακών συμβάντων σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και φυσιολογικό κλάσμα εξώθησης 

Σύμφωνα με προοπτική μελέτη σε 320 ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και φυσιολογικό κλάσμα εξώθησης, η περιφερική ενδοθηλιακή δυσλειτουργία σχετίζεται ανεξάρτητα με μελλοντικά καρδιαγγειακά συμβάντα και αποτελεί επιπρόσθετο προγνωστικό δείκτη στη διαστρωμάτωση των ασθενών αυτών.

J Am Coll Cardiol. 2012;60:1778-86

Περισσότερα

Επιμέλεια:

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καρδιολόγος, Μέλος Δ.Σ.

Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας