ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

+

Επιδιόρθωση έναντι αντικατάστασης της μιτροειδούς σε σοβαρή ισχαιμική ανεπάρκεια της βαλβίδας 

Σύμφωνα με τυχαιοποιημένη μελέτη σε 251 ασθενείς με σοβαρή ισχαιμική ανεπάρκεια μιτροειδούς, η επέμβαση επιδιόρθωσης σε σύγκριση με την αντικατάσταση της βαλβίδας, με διατήρηση των τενοντίων χορδών, δεν παρουσίασε σημαντική διαφορά ως προς την αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας, την επιβίωση και το συνδυασμένο καταληκτικό σημείο μειζόνων καρδιαγγειακών συμβάντων, στους 12 μήνες της παρακολούθησης. Η επιδιόρθωση της μιτροειδούς σχετιζόταν επίσης με μεγαλύτερη συχνότητα μέτριας και σοβαρής ανεπάρκειας της βαλβίδας μετά τους 12 μήνες.

N Engl J Med. 2014;370:23-32

Περισσότερα

Βέλτιστη διάρκεια χορήγησης διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής μετά την εμφύτευση stents που εκλύουν φάρμακο (DES) 

Σύμφωνα με μια πολυκεντρική, προοπτική, τυχαιοποιημένη μελέτη σε 5000 περίπου ασθενείς, η συνέχιση της διπλής ανταιμοπεταλιακής αγωγής μετά το πρώτο έτος από την εμφύτευση των DES δεν ελαττώνει το συνδυασμένο τελικό σημείο του θανάτου από καρδιακά αίτια, έμφραγμα μυοκαρδίου και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια σε σύγκριση με τη χορήγηση ασπιρίνης. Η συχνότητα μειζόνων αιμορραγιών δεν εμφάνισε στατιστικά σημαντική διαφορά στις δύο ομάδες των ασθενών

Circulation 2014;129:304-312

Περισσότερα

Πρόληψη νεφροπάθειας από σκιαγραφικά σε οξύ στεφανιαίο σύνδρομο μετά χορήγηση Ροσουβαστατίνης 

Σύμφωνα με προοπτική μελέτη σε 500 ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος, που προγραμματίστηκαν για πρώιμη επεμβατική αντιμετώπιση, η χορήγηση υψηλών δόσεων Ροσουβαστατίνης κατά την εισαγωγή μπορεί να προλάβει την εμφάνιση νεφρικής ανεπάρκειας από σκιαγραφικά και να βελτιώσει την βραχεία (30 ημέρες) πρόγνωση των καρδιαγγειακών συμβάντων

J Am Coll Cardiol. 2014;63:71-79

Περισσότερα

Κυτταρικοί και μοριακοί μηχανισμοί αρρυθμιογένεσης σε ασθενείς με παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή

Σύμφωνα με βιοχημικές και κυτταρικές μελέτες σε ασθενείς με παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή διαπιστώθηκε, ότι η ενεργοποίηση των όψιμων μεταδυναμικών λόγω αυξημένης συγκέντρωσης Ca2+ στο σαρκοπλασματικό δίκτυο, που σχετίζεται με την αύξηση της φωσφορυλίωσης της φωσφολαμβάνης και τη διαταραχή στη λειτουργία (ρύθμιση) του υποδοχέα της ρυανοδίνης, αποτελεί πιθανό υποκείμενο μηχανισμό αρρυθμιογένεσης στους ανωτέρω ασθενείς.

Circulation 2014; 129: 145-156 

Περισσότερα

Αύξηση στη συχνότητα θρόμβωσης μετά την τοποθέτηση των συσκευών υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας HeartMate II 

Σύμφωνα με μελέτη δεδομένων από 837 ασθενείς με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια που έλαβαν συσκευές υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας την τελευταία δεκαετία, η συχνότητα θρόμβωσης των συσκευών αυξήθηκε τα τελευταία 2 έτη. Το γεγονός αυτό σχετίζεται με τη χρησιμοποίηση των συσκευών HeartMate II και έχει οδηγήσει σε αύξηση της θνητότητας και της νοσηρότητας.

N Engl J Med. 2014 Jan 2;370(1):33-40

Περισσότερα

Επιμέλεια:

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καρδιολόγος,

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας