ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

+

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας, στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των Ιατρών σχετικά με τις εξελίξεις στο χώρο της Καρδιολογίας, σας αποστέλλει κάθε μήνα τα κυριότερα από την τρέχουσα βιβλιογραφία.
Επιπλέον, θα υπάρχει περιοδικά ενημέρωση για ό,τι νεότερο παρουσιάζεται στα μεγαλύτερα Καρδιολογικά Συνέδρια παγκοσμίως.

Χορήγηση Σπιρονολακτόνης σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης.

Σύμφωνα με τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή μελέτη σε 3445 ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (≥45%), η χορήγηση σπιρονολακτόνης (αναστολέας των υποδοχέων των αλατοκορτικοειδών) δεν ελαττώνει τη συχνότητα του πρωτογενούς, συνδυασμένου, καταληκτικού σημείου της καρδιαγγειακής θνητότητας και των εισαγωγών στο νοσοκομείο.
N Engl J Med. 2014;370:1383-92

Απονεύρωση των νεφρικών αρτηριών σε ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση.

Σύμφωνα με τυχαιοποιημένη, προοπτική μελέτη 535 ασθενών με ανθεκτική υπέρταση, η επέμβαση απονεύρωσης των νεφρικών αρτηριών δεν οδηγεί σε στατιστικά σημαντική ελάττωση της αρτηριακής πίεσης, στους 6 μήνες της παρακολούθησης
N Engl J Med. 2014;370:1393-401

Ινωδόλυση σε ασθενείς με ενδιάμεσου κινδύνου πνευμονική εμβολή.

Σύμφωνα με τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή μελέτη 1000 περίπου ασθενών με πνευμονική εμβολή ενδιάμεσου κινδύνου (νορμοτασικοί ασθενείς με δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας και αύξηση της τροπονίνης), η ινωδόλυση με τη χορήγηση τενεκτεπλάσης οδηγεί σε μείωση των περιπτώσεων αιμοδυναμικής απορρύθμισης, δεν επηρεάζει όμως τη θνητότητα και αυξάνει τον κίνδυνο μειζόνων αιμορραγιών και αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων
N Engl J Med. 2014;370:1402-11

Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου. Επιβίωση στις 30 πρώτες ημέρες σύμφωνα με Εθνικές καταγραφές σε Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με Εθνικές καταγραφές περίπου 120.000 ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου στη Σουηδία και 391.000 ασθενών στο Ηνωμένο Βασίλειο, την περίοδο 2004-2010, η βραχυχρόνια-στις πρώτες 30 ημέρες- θνητότητα ήταν 7.6% και 10.5% αντίστοιχα. Οι καλύτεροι δείκτες θνητότητας στη Σουηδία φαίνεται ότι οφείλονται στην ταχύτερη και εκτενέστερη πρωτογενή επεμβατική αντιμετώπιση (59% έναντι 22% των ασθενών) και στη μεγαλύτερη συχνότητα χορήγησης β-αναστολέων κατά την έξοδο από το νοσοκομείο (89% έναντι 78% των ασθενών).
Lancet. 2014;383:1305-12

Επίδραση της ενδοστεφανιαίας χορήγησης κυττάρων μυελού των οστών σε ασθενείς μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου. Μεταανάλυση.

Σύμφωνα με μεταανάλυση 16 τυχαιοποιημένων μελετών που περιελάμβαναν 1640 ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και ανάσπαση του ST διαστήματος, η χορήγηση κυττάρων μυελού των οστών ενδοστεφανιαία, σχετίζεται με βελτίωση της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας και περιορισμό της αναδιαμόρφωσης.Τα σημαντικότερα οφέλη εμφανίζονται σε νεότερης ηλικίας ασθενείς (<55ετών) και σε ασθενείς με σοβαρότερα επηρεασμένο κλάσμα εξώθησης  (<40%).
Eur Heart J. 2014;35:989-98

Επιμέλεια:
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Καρδιολόγος,
Μέλος Δ.Σ. Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας