ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΜΑΙΟΣ 2012

+

Διαδερμική αποκατάσταση της λειτουργικής ανεπάρκειας μιτροειδούς σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια – Αποτελέσματα 

Η διαδερμική θεραπεία της λειτουργικής ανεπάρκειας μιτροειδούς σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια οδηγεί σε ανάστροφη αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας (ελάττωση του τελοδιαστολικού και τελοσυστολικού όγκου), στα δύο έτη της παρακολούθησης, σύμφωνα με τη μελέτη ΄΄TITAN΄΄. Επιπλέον, βελτιώνει την κλινική κατάσταση των ασθενών όπως φαίνεται από την ελάττωση της λειτουργικής κλάσης κατά NYHA και την αύξηση της απόστασης στην 6λεπτη δοκιμασία βάδισης.

Eur J Heart Fail. 2012 May 21. [Epub ahead of print]

Περισσότερα

Ο ρόλος της διγοξίνης σε υψηλού κινδύνου ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

χορήγηση διγοξίνης σε υψηλού κινδύνου ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (κλάσμα εξώθησης <25%, κλάση κατά NYHA ΙΙΙ-ΙV ή καρδιοθωρακικό δείκτη >55%) ελάττωσε, στα δύο έτη παρακολούθησης, τη θνητότητα και τις εισαγωγές στο νοσοκομείο από οποιαδήποτε αιτία, καθώς επίσης και τις σχετιζόμενες με την καρδιακή ανεπάρκεια θνητότητα και εισαγωγές στο νοσοκομείο, σύμφωνα με υποανάλυση της μελέτης ΄΄DIG΄΄.

Eur Heart J. 2012 May;33(9):1137-41. Epub 2012 Mar 8.

Περισσότερα 

Ασφαλής και αποτελεσματική η χρήση βιοαπορροφήσιμων stents σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική

Η χρήση των βιοαπορροφήσιμων stents που εκλύουν φάρμακο (Biodegradable polymer DES) υπερέχει των DES με sirolimus ως προς την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα, σύμφωνα με ανάλυση δεδομένων ασθενών από τις τυχαιοποιημένες μελέτες ISAR-TEST 3, ISAR-TEST 4, και LEADERS. Η εμφύτευση των βιοαπορροφήσιμων DES ελάττωσε στατιστικά σημαντικά σε σύγκριση με τα DES με sirolimus τη συχνότητα επαναστένωσης και επαναγγείωσης, τη συχνότητα όψιμης θρόμβωσης και την επίπτωση του εμφράγματος μυοκαρδίου στα 4 έτη της παρακολούθησης.

Eur Heart J 2012; 33 (10): 1214-1222.

Περισσότερα

Αποτελεσματικότητα της χορήγησης στατινών και σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου για καρδιαγγειακά συμβάντα 

Σε μεταανάλυση 27 μελετών (περίπου 175000 ασθενείς) διερευνήθηκε η επίδραση της χορήγησης στατίνης σε ασθενείς, ανάλογα με τον πενταετή κίνδυνο για καρδιαγγειακά συμβάντα. Από τα ευρήματα της μεταανάλυσης διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση στατίνης είναι αποτελεσματική ως προς την ελάττωση των μείζονων καρδιαγγειακών συμβάντων (μη θανατηφόρο έμφραγμα μυοκαρδίου, θάνατος από στεφανιαία νόσο, επέμβαση επαναγγειώσης, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια) στα 5 έτη της παρακολούθησης, ακόμα και στις ομάδες ασθενών χαμηλού κινδύνου (5ετής κίνδυνος κάτω από 10%). Στα άτομα χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου οι στατίνες ελάττωσαν τον κίνδυνο της καρδιαγγειακής και συνολικής θνητότητας στα 5 έτη της μελέτη κατά 15 και 9% αντίστοιχα για κάθε 1 mmol/L ελάττωση της LDL χοληστερόλης.

Lancet. 2012 May 16. [Epub ahead of print]

Περισσότερα

Χορήγηση οξυγόνου με μάσκα συνεχούς θετικής πίεσης αεραγωγών (CPAP) σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με υπνική άπνοια 

Τα αποτελέσματα από τη χρήση CPAP σε ασυμπτωματικά άτομα με υπνική άπνοια στον ύπνο είναι διφορούμενα. Σύμφωνα με πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, η χρήση της CPAP στους ανωτέρω ασθενείς δεν έχει αποτέλεσμα ως προς την επίπτωση της αρτηριακής υπέρτασης και των καρδιαγγειακών συμβάντων στα 4 έτη της παρακολούθησης.1 Σε άλλη όμως προοπτική μελέτη παρακολούθησης 12 ετών, που δημοσιεύτηκε στο ίδιο χρονικό διάστημα, διαπιστώνεται χαμηλότερος κίνδυνος εμφάνισης αρτηριακής υπέρτασης σε ασυμπτωματικά άτομα με υπνική άπνοια στα οποία χρησιμοποιήθηκε CPAP.2

1. JAMA. 2012 May 23;307(20):2161-8

Περισσότερα

2. JAMA. 2012 May 23;307(20):2169-76. 

Περισσότερα

Επιμέλεια:

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καρδιολόγος, Μέλος Δ.Σ.

Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας