ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

+

Αναρρόφηση του θρόμβου πριν την αγγειοπλαστική σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και ανάσπαση του ST διαστήματος 

Σύμφωνα με πολυκεντρική, προοπτική μελέτη 7250 περίπου ασθενών με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και ανάσπαση του ST διαστήματος που υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική, η αναρρόφηση του θρόμβου πριν την επέμβαση δεν ελάττωσε τη θνητότητα από οποιαδήποτε αιτία στις 30 ημέρες της παρακολούθησης. Επιπλέον, δεν υπήρχε σημαντική διαφορά ως προς τις επανεισαγωγές και τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια στην ίδια χρονική περίοδο.

N Engl J Med. 2013;369:1587-97

Περισσότερα

Κολχικίνη σε οξεία περικαρδίτιδα 

Σύμφωνα με πολυκεντρική, διπλή-τυφλή μελέτη 240 ασθενών με οξεία περικαρδίτιδα, η επιπρόσθετη χορήγηση κολχικίνης για τρεις μήνες στην αντιφλεγμονώδη αγωγή με ασπιρίνη ή ιβουπροφένη οδήγησε σε ταχύτερη ύφεση των συμπτωμάτων, ενώ ελάττωσε σημαντικά τη συχνότητα υποτροπής της νόσου και τις επανεισαγωγές στο νοσοκομείο, χωρίς να αυξήσει τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

N Engl J Med. 2013;369:1522-8

Περισσότερα

Εντοξαμπάνη έναντι βαρφαρίνης για την αντιμετώπιση της οξείας θρμβοεμβολικής νόσου

Σύμφωνα με τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή μελέτη 8000 περίπου ασθενών με οξεία θρομβοεμβολική νόσο συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με πνευμονική εμβολή, η χορήγηση εντοξαμπάνης (αντι Χα παράγοντα) δεν είναι κατώτερη της χορήγησης βαρφαρίνης (ως προς το πρωτογενές καταληκτικό σημείο της υποτροπής της νόσου) και προκαλεί παράλληλα σημαντικά λιγότερες αιμορραγικές επιπλοκές.

N Engl J Med 2013; 369:1406-1415

Περισσότερα

Εκτίμηση και προγνωστική αξία της ινότροπης εφεδρείας της δεξιάς κοιλίας σε ασθενείς με σοβαρή πνευμονική υπέρταση 

Σύμφωνα με μελέτη σε 125 ασθενείς πνευμονική αρτηριακή υπέρταση ή πνευμονική υπέρταση από θρομβοεμβολική νόσο ή αύξηση της συστολικής πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας (PASP) >30mmHg κατά τη δυναμική ηχωκαρδιογραφία αποτελεί πιθανό δείκτη μυοκαρδιακής εφεδρείας της δεξιάς κοιλίας και σχετίζεται με καλύτερη 4ετή επιβίωση και λειτουργική ικανότητα σε σύγκριση με τους ασθενείς χωρίς αύξηση της PASP κατά την ανωτέρω δοκιμασία.

Circulation 2013; 128: 2005-2015

Περισσότερα

Επιπολασμός και προγνωστική σημασία της δυσλειτουργίας της δεξιάς κοιλίας σε ασθενείς με διατατική μυοκαρδιοπάθεια.

Σύμφωνα με πρόσφατη, προοπτική μελέτη εκτίμησης της λειτουργικότητας της δεξιάς κοιλίας (ΔΚ) με μαγνητική τομογραφία, σε 250 ασθενείς με διατατική μυοκαρδιοπάθεια, διαπιστώθηκε ότι συστολική δυσλειτουργία της ΔΚ, οριζόμενη ως κλάσμα εξώθησης <45%, εμφανίζεται σε περίπου 35% των ασθενών και αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη συνολικής θνητότητας και ανάγκης για μεταμόσχευση, στα περίπου 7 έτη της παρακολούθησης.

Circulation 2013;128: 1623-1633

Περισσότερα

Επιμέλεια:

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καρδιολόγος

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας