ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

+

Η αναπνευστική συχνότητα ως προγνωστικός δείκτης μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου

Σύμφωνα με προοπτική μελέτη, σε 940 ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, διαπιστώθηκε ότι η συχνότητα των αναπνοών τις δύο πρώτες εβδομάδες από το έμφραγμα αποτελούν αξιόπιστο προγνωστικό δείκτη της συνολικής θνητότητας στα πέντε χρόνια της παρακολούθησης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η αναπνευστική συχνότητα μπορεί να αποτελέσει έναν απλό, εύχρηστο, χωρίς κόστος και συμπληρωματικό των καθιερωμένων, δείκτη για την πρόγνωση σε ασθενείς μετά από οξύ μυοκαρδιακό έμφραγμα.

Eur Heart J 2013 34: 1644-50. 

Περισσότερα

H μυοκαρδιακή βλάβη μετά από μη καρδιακή χειρουργική επέμβαση σχετίζεται με αύξηση της βραχυχρόνιας θνητότητας 

Σύμφωνα με μελέτη παρατήρησης σε 2230 ασθενείς μέσου προς υψηλού κινδύνου για καρδιαγγειακό συμβάν, που υποβλήθηκαν σε μη καρδιακή χειρουργική επέμβαση, διαπιστώθηκε ότι αύξηση της τροπονίνης (Τροπονίνη Ι > 0.06mg/L) μετεγχειρητικά αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα αυξημένης θνητότητας τις 30 πρώτες ημέρες μετά την επέμβαση. Ο σχετικός κίνδυνος από μικρή αύξηση της τροπονίνης (0.07–0.59 μg/L) ήταν 2.4 ενώ από μεγαλύτερη αύξηση (10-100 φορές, >0.6mg/L) ήταν 4.2.

Circulation.2013;127:2264-71

Περισσότερα

Επείγουσα χειρουργική επέμβαση έναντι θρομβόλυσης σε οξεία θρόμβωση βαλβίδων αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων. Μεταανάλυση.

Σύμφωνα με μεταανάλυση 7 μελετών και συνολικά 690 ασθενών με οξεία θρόμβωση βαλβίδων, αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων, που υποβλήθηκαν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης της βαλβίδας ή σε θρομβόλυση, δεν παρατηρήθηκε διαφορά στο κύριο καταληκτικό σημείο, που αφορά την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της βαλβίδας. Η επείγουσα επέμβαση όμως υπερέχει της θρομβόλυσης στη συχνότητα των θρομβοεμβολικών επεισοδίων, των μειζόνων αιμορραγιών και της υποτροπιάζουσας θρόμβωσης της βαλβίδας και σύμφωνα με τους μελετητές, πρέπει να προτιμάται σε κέντρα με εμπειρία στη διενέργειά της.

Eur Heart J 2013;34: 1557-1566. 

Περισσότερα

Ανοιχτό ωοειδές τρήμα και κίνδυνος για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 

Διενεργήθηκε προοπτική μελέτη παρακολούθησης, σε 1100 άτομα, χωρίς ιστορικό αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ), από τα οποία το 15% είχε ανοιχτό ωοειδές τρήμα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στα 11 έτη της παρακολούθησης, δε διαπιστώθηκε συσχέτιση του ανοιχτού ωοειδούς τρήματος τόσο με την αυξημένη συχνότητα ισχαιμικών ΑΕΕ, όσο και την παρουσία υποκλινικής αγγειακής εγκεφαλικής νόσου (σιωπηλά έμφρακτα στον εγκέφαλο).

J Am Coll Cardiol. 2013;62:35-41. 

Περισσότερα

Μοντέλα Ηπατικής δυσλειτουργίας (MELD score) ως προγνωστικοί δείκτες σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού καρδιακή ανεπάρκεια 

Σύμφωνα με αναδρομική μελέτη 343 ασθενών με σοβαρού βαθμού καρδιακή ανεπάρκεια, η χρησιμοποίηση των μοντέλων ηπατικής δυσλειτουργίας (MELD score – συνδυασμός υπολογισμού ολικής χολερυθρίνης, INR και κρεατινίνης, και MELDNa score – επιπλέον εισαγωγή του Νατρίου αίματος στο μοντέλο) παρέχει επιπρόσθετη προγνωστική αξία στη θνητότητα και την ανάγκη για μεταμόσχευση ή για συσκευές υποβοήθησης στο ένα έτος της παρακολούθησης.

Am Coll Cardiol. 2013;61:2253-61

Περισσότερα

Επιμέλεια: 

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καρδιολόγος,

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας