ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ACC 2012

+

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας, στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των Καρδιολόγων, σας αποστέλλει συνοπτικά τις ενδιαφέρουσες εξελίξεις που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο του Αμερικάνικου Κολλεγίου Καρδιολογίας (ACC) που πραγματοποιήθηκε στο Σικάγο στις 24-27 Μαρτίου 2012.

Διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας (ΤAVI)- Αποτελέσματα 2 ετών 

Tα ευνοϊκά αποτελέσματα της διαδερμικής αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδας (ΤAVI) παραμένουν και μετά δύο χρόνια από την επέμβαση σύμφωνα με την παρακολούθηση ασθενών της μελέτης ‘PARTNER’. Σε σύγκριση με τη χειρουργική επέμβαση η TAVI έχει παρόμοια αποτελέσματα ως προς τη θνητότητα από οποιαδήποτε αιτία, την ελάττωση των συμπτωμάτων, και τη βελτίωση του αιμοδυναμικού προφίλ. Υστερεί ως προς τη συχνότητα και σημαντικότητα της παραβαλβιδικής διαφυγής και την αυξημένη όψιμη θνητότητα.

Kodali S, et al “Two-year outcomes after transcatheter or surgical aortic-valve replacement’’ N Engl J Med 2012; DOI: 10.1056/NEJMoa1200384.

Ριβαροξαμπάνη στην πνευμονική εμβολή 

H χορήγηση ενός νεότερου αντιπηκτικού φαρμάκου, της Ριβαροξαμπάνης (αναστολέας Xa) στην οξεία και χρόνια φάση της πνευμονικής εμβολής δεν είναι κατώτερη της χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής με ενοξαπαρίνη στην οξεία φάση και ασενκουμαρόλη στη συνέχεια. Η χορήγηση Ριβαροξαμπάνης επιπλέον δεν απαιτεί αιματολογικές εξετάσεις ελέγχου της πήξης του αίματος.

Büller H, et al “Oral rivaroxaban for the treatment of symptomatic pulmonary embolism” N Engl J Med 2012; DOI: 10.1056/NEJMoa1113572.

Αξονική στεφανιαίων αρτηριών στο τμήμα των επειγόντων

Σε μελέτη σύγκρισης της διενέργειας αξονικής στεφανιογραφίας με την καθιερωμένη πρακτική διερεύνησης που ακολουθείται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, σε ασθενείς με χαμηλή-μέση πιθανότητα για πιθανό οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, διαπιστώθηκε ότι η χρήση της αξονικής είναι ασφαλής για τον αποκλεισμό στεφανιαίας νόσου και την έξοδο των ασθενών, που σε άλλη περίπτωση θα είχαν εισαχθεί στην καρδιολογική κλινική.

Litt HI, et al “CT angiography for safe discharge of patients with possible acute coronary syndromes” N Engl J Med 2012;DOI: 10.1056/NEJMoa1201163

Αμσιξιμάμπη σε οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου

Η εφάπαξ χορήγηση αμπσιξιμάμπης, ενδοστεφανιαία κατά τη διάρκεια της αγγειοπλαστικής, στην οξεία φάση του εμφράγματος μυοκαρδίου με ανάσπαση, ελαττώνει το μέγεθος του εμφράγματος στις 30 ημέρες παρακολούθησης.

Stone G, et al “Intracoronary abciximab and aspiration thrombectomy in patients with large anterior myocardial infarction: the INFUSE-AMI randomized trial” JAMA 2012; DOI: 10.1001/jama.2012.421.

Χορήγηση βλαστοκυττάρων σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια

Η Χορήγηση βλαστοκυττάρων ενδοκαρδιακά σε ασθενείς με ισχαιμική καρδιακή ανεπάρκεια δεν οδήγησε σε βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας, της βιωσιμότητας και της συμπτωματολογίας των ασθενών, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη.

Perin EC, et al “Effect of transendocardial delivery of autologous bone marrow mononuclear cells on functional capacity, left ventricular function, and perfusion in chronic heart failure: the FOCUS-CCTRN Trial” JAMA2012; DOI: 10.1001/jama.2012.418.

Χορήγηση Vorapaxar σε ασθενείς με αθηροσκήρωση

Το Vorapaxar είναι ένα νέο αντιαιμοπεταλιακό φάρμακο, που αποκλείει εκλεκτικά τις κυτταρικές δράσεις της θρομβίνης μέσω του ανταγωνισμού του PAR-1. Η χορήγησή του σε ασθενείς με ιστορικό μυοκαρδιακού εμφράγματος, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και περιφερικής αγγειοπάθειας οδήγησε στην ελάττωση των ισχαιμικών συμβάντων, αλλά αύξησε τον κίνδυνο αιμορραγιών συμπεριλαμβανόμενης και της εγκεφαλικής αιμορραγίας.

Morrow D, et al “Vorapaxar in the secondary prevention of atherothrombotic events” Ν Εngl J Med 2012; DOI: 10.1056/NEJMoa1200933.

Επιμέλεια:

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καρδιολόγος, Μέλος Δ.Σ.

Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας