ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

+

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

΄΄TΑΟ΄΄ study

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανωτέρω τυχαιοποιημένης, διπλής-τυφλής μελέτης η χορήγηση του αντιπηκτικού φαρμάκου ΄΄Οταμιξαμπάνης΄΄ σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος (NSTE-ACS), που επρόκειτο να υποβληθούν σε επεμβατική αντιμετώπιση της νόσου, αύξησε τις αιμορραγίες, χωρίς να ελαττώσει τη θνητότητα και τα νέα στεφανιαία επεισόδια, σε σύγκριση με την καθιερωμένη αντιπηκτική αγωγή

΄΄TASTE΄΄ Trial

αναρρόφηση του θρόμβου που προκάλεσε το οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST-διαστήματος πριν τη διάνοιξη του αγγείου δε βελτιώνει την επιβίωση, συγκρινόμενη με την καθιερωμένη τεχνική της διάτασης του μπαλονιού και της εμφύτευσης stent σύμφωνα με πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη.

΄΄Hokusai-VTE΄΄ Study

H χορήγηση από το στόμα του αντιπηκτικού ΄΄εντοξαμπάνης΄΄ σε ασθενείς με φλεβική θρομβοεμβολική νόσο είχε ανάλογη αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερη ασφάλεια (λιγότερες αιμορραγίες) σε σύγκριση με την καθιερωμένη χορήγηση βαρφαρίνης, όταν κάθε φάρμακο δόθηκε σε αρχική συγχορήγηση με ηπαρίνη

“RE-ALIGN΄΄Study

H χορήγηση ενός νεότερου αντιπηκτικού φαρμάκου, της ΄΄Νταμπιγκατράνης΄΄ σε ασθενείς με μηχανική προσθετική βαλβίδα οδήγησε σε αύξηση του αριθμού των θρομβοεμβολικών και αιμορραγικών συμβάντων σε σύγκριση με τη χορήγηση βαρφαρίνης, σύμφωνα με προοπτική μελέτη.

΄΄ ACCOAST΄΄ Study

Η χορήγηση πρασουγκρέλης πριν τον καθετηριασμό σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος (non-STEMI) αύξησε σημαντικά τον κίνδυνο των επικίνδυνων για τη ζωή αιμορραγιών, χωρίς να ελαττώνει τα μείζονα ισχαιμικά συμβάντα σύμφωνα με την ανωτέρω τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή μελέτη.

΄΄COMPARE΄΄ Study

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανωτέρω τυχαιοποιημένης μελέτης, η χορήγηση λοσαρτάνης σε ασθενείς με σύνδρομο Marfan και διάταση αορτής, οδηγεί σε μειωμένη αύξηση της διαμέτρου της αορτής (έλεγχος με μαγνητική τομογραφία) σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, στα τρία χρόνια της παρακολούθησης.

΄΄RELAX-AHF΄΄ Study

Η χορήγηση της σερελαξίνης σε ασθενείς με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια βελτιώνει τη δύσπνοια και τη θνητότητα στις 180 ημέρες παρακολούθησης και τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ομοιογένεια στις διάφορες υποομάδες των ασθενών που εξετάσθηκαν. Τα ευνοϊκότερα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στους ηλικιωμένους και σε ασθενείς χωρίς προηγούμενη νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια, χωρίς κολπική μαρμαρυγή και σε εκείνους που δεν ελάμβαναν ανταγωνιστές του συστήματος ρενίνης-αλδοστερόνης.

΄΄ECHO-CRT΄΄ Study

Σύμφωνα με πολυκεντρική, προοπτική, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή μελέτη, η αμφικοιλιακή βηματοδότηση σε ασθενείς με συστολική καρδιακή ανεπάρκεια, QRS διάστημα <130ms και ηχωκαρδιογραφικά ευρήματα συμβατά για ύπαρξη καρδιακού ασυγχρονισμού δε βελτιώνει το συνδυασμένο τελικό σημείο της συνολικής θνητότητας και των εισαγωγών στο νοσοκομείο, σε σύγκριση με τη βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή και τη χρήση απινιδωτή.

΄΄BIC-8΄΄ Study

Σύμφωνα με τυχαιοποιημένη, προοπτική μελέτη, ο υπολογισμός της κοπεπτίνης (πρωτεΐνη εκλυόμενη σε αιμοδυναμικό stress – φυσιολογικές τιμές <10pmol/L) στο αίμα, σε ασθενείς που προσέρχονται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με θωρακικό άλγος και είναι χαμηλού-μέσου κινδύνου, με αρνητική πρώτη τιμή τροπονίνης, οδηγεί σε ασφαλή και γρήγορη χορήγηση εξιτηρίου στον ασθενή, χωρίς να είναι απαραίτητη η επαναληπτική εξέταση της τροπονίνης.

΄΄ATOMIC-AHF΄΄ Study

Σύμφωνα με πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή μελέτη, η χορήγηση της Ομεκαμτίβης (ενεργοποιητής της μυοσίνης, που αυξάνει την ένταση της συστολής, χωρίς να έχει επίδραση στη συγκέντρωση του ενδοκυττάριου ασβεστίου) σε ασθενείς με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια δεν βελτιώνει το πρωτογενές καταληκτικό σημείο της δύσπνοιας, αλλά παρουσιάζει μια τάση ελάττωσης των επεισοδίων απορρύθμισης της καρδιακής ανεπάρκειας, χωρίς να παρουσιάζει προβλήματα ασφάλειας, εκτός από μια μικρή αύξηση της τροπονίνης μετά τη χορήγησή του.

΄΄ΑQUARIUS΄΄ Study

Σύμφωνα με πολυκεντρική, διπλή-τυφλή μελέτη η χορήγηση του αναστολέα της ρενίνης, της αλισκιρένης σε ασθενείς με προϋπέρταση δε βελτίωσε την πρόοδο της στεφανιαίας νόσου, παρά το γεγονός ότι παρατηρήθηκε μια τάση ελάττωσης της πορείας ανάπτυξης της αθηρωματικής πλάκας σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.

΄΄EXAMINE΄΄ Study

Σύμφωνα με πολυκεντρική, προοπτική μελέτη, η χορήγηση του αντιδιαβητικού φαρμάκου ΄΄Αλογλιπτίνη΄΄ σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ και υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο δεν οδήγησε σε αύξηση των καρδιαγγειακών συμβάντων σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.

Επιμέλεια:

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Καρδιολόγος,

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας