ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

+

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το  Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας, στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των Ιατρών σχετικά με τις εξελίξεις στο χώρο της Καρδιολογίας, σας αποστέλλει κάθε μήνα τα κυριότερα από την τρέχουσα βιβλιογραφία.

Επιπλέον, θα υπάρχει περιοδικά ενημέρωση για ό,τι νεότερο παρουσιάζεται στα μεγαλύτερα Καρδιολογικά Συνέδρια παγκοσμίως.

Ενδοφλέβια χορήγηση κλασικής Ηπαρίνης έναντι Μπιβαλιρουδίνης σε πρωτογενή αγγειοπλαστική (HEATPPCI): Αποτελέσματα

Διενεργήθηκε τυχαιοποιημένη μελέτη σύγκρισης της χορήγησης Μπιβαλιρουδίνης (αναστολέα της γλυκοπρωτεΐνης GP IIb/IIIa) έναντι της μη-κλασματοποιημένης ηπαρίνης σε 1800 περίπου ασθενείς, που υποβλήθηκαν σε επείγουσα στεφανιογραφία και αγγειοπλαστική. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για 28 ημέρες. Πρωτεύον συνδυαστικό καταληκτικό σημείο αποτέλεσε η συνολική θνητότητα, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, το επανέμφραγμα και η επαναγγείωση.  Από τα αποτελέσματα της μελέτης διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση ηπαρίνης ελάττωσε την επίπτωση των μειζόνων ισχαιμικών συμβάντων έναντι της μπιβαλιρουδίνης, χωρίς αύξηση των αιμορραγικών επιπλοκών. Η συστηματική δε, χορήγηση της ηπαρίνης σε σχέση με τη μπιβαλιρουδίνη θα μπορούσε να μειώσει και το κόστος της αγωγής, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Η μπιβαλιρουδίνη παρά τις αρχικές πολλά υποσχόμενες μελέτες και τη χρήση της στην κλινική πράξη φαίνεται ότι όχι μόνο δεν υπερέχει αλλά υστερεί της κλασσικής ηπαρίνης τόσο στην αποτελεσματικότητα όσο και στην ασφάλεια, κατά τη χρησιμοποίησή της στην πρωτογενή στεφανιογραφία και αγγειοπλαστική, σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη.

Lancet. 2014. [Epub ahead of print]

Διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή πέραν του ενός έτους από την αγγειοπλαστική με drugeluting stents (ARCTICInterruption). Αποτελέσματα

Διενεργήθηκε τυχαιοποιημένη μελέτη σε περίπου 1300 ασθενείς, που υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική με τοποθέτηση drug-eluting stents όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της χορήγησης αντιαιμοπεταλιακής αγωγής πέραν των καθιερωμένων οδηγιών για ένα έτος. Πρωτογενές καταληκτικό σημείο αποτέλεσε ο συνδυασμός θνητότητας, μυοκαρδιακού εμφράγματος, θρόμβωσης του stent, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και επείγουσας επαναγγείωσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα διάμεσης παρακολούθησης 17 μηνών δεν υπήρχε διαφορά στο καταληκτικό σημείο μεταξύ των ομάδων της συνέχισης και της διακοπής της διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής στο πρώτο έτος, ενώ παρατηρήθηκε αυξημένη επίπτωση ελάσσονων και μείζονων αιμορραγιών στην ομάδα της συνέχισης της αγωγής.

Τα τελευταία ευρήματα συγκλίνουν στη μη αποτελεσματικότητα και τον αυξημένο κίνδυνο χορήγησης διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής πέραν του έτους, μετά από αγγειοπλαστική με drug-eluting stents, τουλάχιστον σε μη υψηλού κινδύνου ασθενείς.

Lancet. 2014 [Epub ahead of print]

Έξι έναντι δώδεκα μήνες διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής σε αγγειοπλαστική   με τα νεότερα-δεύτερης γενιάς DrugEluting Stents (SECURITY Clinical Trial)

Διενεργήθηκε τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική μελέτη για τη διερεύνηση μη-κατωτερότητας, όσον αφορά την εξάμηνη, έναντι της ετήσιας διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής, σε 1400 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αγγειοπλασική με τα νεότερα-δεύτερης γενιάς Drug-Eluting Stents. Πρωτογενές καταληκτικό σημείο αποτέλεσε ο συνδυασμός καρδιακής θνητότητας, μυοκαρδιακού εμφράγματος, θρόμβωσης του stent, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και αιμορραγίας στους 12 μήνες της παρακολούθησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, το πρωτογενές συνδυαστικό καταληκτικό σημείο είχε την ίδια συχνότητα στις δύο ομάδες των ασθενών.

Η υπόθεση της μη-κατωτερότητας ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια, όσον αφορά τη μικρότερη του έτους διάρκεια χορήγησης διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής, τουλάχιστον σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου που λαμβάνουν τα νεότερα stents, ενισχύθηκε από τα αποτελέσματα της ανωτέρω μελέτης.

J Am Coll Cardiol. 2014 [Epub ahead of print]

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Καρδιολόγος,

Μέλος Δ.Σ. Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

Επιμέλεια:

Ιωάννης Λεκάκης

Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόεδρος Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας