ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

+

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το  Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας, στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των Ιατρών σχετικά με τις εξελίξεις στο χώρο της Καρδιολογίας, σας αποστέλλει κάθε μήνα τα κυριότερα από την τρέχουσα βιβλιογραφία.

Επιπλέον, θα υπάρχει περιοδικά ενημέρωση για ό,τι νεότερο παρουσιάζεται στα μεγαλύτερα Καρδιολογικά Συνέδρια παγκοσμίως.

Σύγκριση της Νταμπιγκατράνης με την Βαρφαρίνη όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια σε ηλικιωμένους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή

Διενεργήθηκε μελέτη σύγκρισης του νεότερου αντιπηκτικού Νταμπιγκατράνης με τη Βαρρφαρίνη ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια σε ηλικιωμένους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η χορήγηση Νταμπιγκατράνης σχετίζεται με ελαττωμένο κίνδυνο ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, ενδοκράνιας αιμορραγίας και θανάτου και αυξημένη συχνότητα μειζόνων γαστρεντερικών αιμορραγιών σε σύγκριση με τη Βαρφαρίνη, όταν χορηγείται σε ηλικιωμένους ασθενείς με μη-βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή. Οι συσχετίσεις είναι πιο έντονες σε χορήγηση μεγάλων δόσεων Νταμπιγκατράνης (150mg x 2/ημέρα,) ενώ στη μικρή δοσολογία (75mg x 2/ημέρα) δεν παρατηρούνται διαφορές στην αποτελεσματικότητα, παρά μόνο ελαττωμένη συχνότητα ενδοκράνιων αιμορραγιών.

Circulation.2015;131:157-164

Μπιβαλιρουδίνη έναντι Ηπαρίνης σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και ανάσπαση του ST διαστήματος που υποβάλλονται σε πρωτογενή αγγειοπλαστική

Δεδομένα περίπου 5800 ασθενών από τις μελέτες HORIZONS-AMI και EUROMAX χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη σύγκρισης της Μπιβαλιρουδίνης με την Ηπαρίνη σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και ανάσπαση του ST διαστήματος, που υποβάλλονται σε πρωτογενή αγγειοπλαστική. Παρά την αύξηση συχνότητας της οξείας ενδοστεφανιαίας θρόμβωσης, με τη Μπιβαλιρουδίνη ελαττώθηκε η συχνότητα μείζονος αιμορραγίας,  θρομβοκυττοπενίας και μεταγγίσεων  καθώς και η καρδιαγγειακή θνητότητα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης. Η συχνότητα υποτροπιάζοντος εμφράγματος, επαναγγείωσης, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και συνολικής θνητότητας δε διέφεραν στις δύο ομάδες των ασθενών.

Aντικρουόμενα τα αποτελέσματα για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της Μπιβαλιρουδίνης, όπως αναφέρονται στις πρόσφατες μελέτες.

J Am Coll Cardiol. 2015;65:27-38

30 μήνες έναντι ενός έτους χορήγηση διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής μετά από αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών.

Διενεργήθηκε μελέτη σε περίπου 10000 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών στην οποία διερευνήθηκε η παράταση για 18 μήνες της διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης η παρατεινόμενη, πέραν του έτους, διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή μετά την αγγειοπλαστική με επικεκαλυμμένα με φάρμακο (drug eluting) stents οδηγεί σε σημαντική ελάττωση της συχνότητας της ενδοστεφανιαίας θρόμβωσης και των μειζόνων καρδιαγγειακών συμβάντων (συνδυασμός θανάτου, εμφράγματος μυοκαρδίου ή αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου)  σε σύγκριση με τη χορήγηση μόνο ασπιρίνης αλλά, παράλληλα, σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο μετρίου και σοβαρού βαθμού αιμορραγιών.

Ενώ οι περισσότερες τρέχουσες μελέτες προσανατολίζονται σε ελάττωση του χρονικού διαστήματος διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής, ιδιαίτερα με την εισαγωγή των νεότερων stents, η ανωτέρω μελέτη διαπιστώνει την υπεροχή της πιο παρατεταμένης χορήγησης.

N Engl J Med. 2014;37:2155-66

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καρδιολόγος

Μέλος Δ.Σ. Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

Επιμέλεια:

Ιωάννης Λεκάκης

Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόεδρος Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας