ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ – ΜΑΙΟΣ 2014

+

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το  Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας, στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των Ιατρών σχετικά με τις εξελίξεις στο χώρο της Καρδιολογίας, σας αποστέλλει κάθε μήνα τα κυριότερα από την τρέχουσα βιβλιογραφία.

Επιπλέον, θα υπάρχει περιοδικά ενημέρωση για ό,τι νεότερο παρουσιάζεται στα μεγαλύτερα Καρδιολογικά Συνέδρια παγκοσμίως.

Μελέτη επιβίωσης μετά την εμφύτευση αμφικοιλιακού βηματοδότη σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και ήπια συμπτωματολογία

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στα 7 έτη παρακολούθησης, της μελέτης MADIT-CRT διαπιστώθηκε, ότι η πρώιμη εμφύτευση αμφικοιλιακού βηματοδότη σε συνδυασμό με απινιδωτή σε ασθενείς με ήπια συμπτωματολογία καρδιακής ανεπάρκειας (NYHA I–II), δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας και αποκλεισμό αριστερού σκέλους στο ηλεκτροκαρδιογράφημα σχετίζεται με βελτίωση της μακροχρόνιας επιβίωσης. Αντίθετα η θεραπεία καρδιακού επανασυγχρονισμού δεν σχετίζεται με κλινική ωφέλεια και πιθανόν να είναι επιβλαβής σε αντίστοιχους με τους ανωτέρω ασθενείς αλλά χωρίς αποκλεισμό αριστερού σκέλους.

N Engl J Med. 2014;370:1694-701

Διαστρωμάτωση κινδύνου για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο σε ασθενείς με διατατική , μη ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια

Διενεργήθηκε μεταανάλυση 45 μελετών και 6100 ασθενών με διατατική μυοκαρδιοπάθεια, όπου εκτιμήθηκε η συνεισφορά 12 κοινών λειτουργικών και ηλεκτροφυσιολογικών δεικτών στην πρόβλεψη αρρυθμιολογικού/αιφνιδίου καρδιακού θανάτου. Από τα αποτελέσματα της μελέτης προέκυψε ότι  οι  δείκτες αυτοί παρέχουν μέτρια προγνωστική αξία και πιθανόν να χρειάζεται συνδυασμός δεικτών για τη βέλτιστη διαστρωμάτωση κινδύνου στους ανωτέρω ασθενείς

J Am Coll Cardiol. 2014;63:1879-89

Χορήγηση πολυδύναμων κυττάρων CD133+  του μυελού των οστών σε συνδυασμό με αορτοστεφανιαία παράκαμψη σε ασθενείς με ισχαιμική καρδιακή νόσο. Αποτελέσματα

Σύμφωνα με τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή μελέτη 60 ασθενών με ισχαιμική καρδιακή νόσο και σημαντικά επηρεασμένη λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας, η χορήγηση  πολυδύναμων κυττάρων CD133+  του μυελού των οστών σε συνδυασμό με αορτοστεφανιαία παράκαμψη δεν είχε σημαντική βελτίωση στη συνολική λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας και στα κλινικά συμπτώματα σε σύγκριση με την αορτοστεφανιαία παράκαμψη μόνο. Παρατηρήθηκε απλά βελτίωση της τμηματικής λειτουργικότητας μόνο σε ασθενείς με οπίσθια εμφράγματα, πιθανόν γιατί το μεσοκοιλιακό διάφραγμα μετά από πρόσθια εμφράγματα δεν είναι προσβάσιμο στην δια-επικαρδιακή χορήγηση των κυττάρων του μυελού των οστών.

Eur Heart J. 2014;35:1263-74

Σχέση είδους αντιυπερτασικής αγωγής και κινδύνου εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής

Για τη μελέτη της σχέσης του είδους της φαρμακευτικής αγωγής και του κινδύνου κολπικής μαρμαρυγής  εξετάστηκε αναδρομικά ολόκληρος ο πληθυσμός των υπερτασικών ατόμων στη   Δανία μεταξύ των ετών 1995 και 2010. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης η χρήση των αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου  και των σαρτανών σχετίζεται με ελαττωμένο κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής, αλλά όχι και αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων σε σχέση με τη χορήγηση β-αποκλειστών και διουρητικών.

Eur Heart J. 2014;35:1205-14

Επιμέλεια:

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Καρδιολόγος

Μέλος Δ.Σ. Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας