Το αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής νόσου, ειδικά στις γυναίκες

+

Mελέτη που θα παρουσιαστεί στην ετήσια επιστημονική σύνοδο του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας στην Ατλάντα δείχνει πως οι γυναίκες νεαρής και μέσης ηλικίας που καταναλώνουν πάνω από ένα ποτό την ημέρα ή οκτώ και περισσότερα αλκοολούχα ποτά την εβδομάδα, έχουν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν στεφανιαία νόσο σε σύγκριση με εκείνες που πίνουν λιγότερο.

Ο κίνδυνος είναι υψηλότερος τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες που ανέφεραν έντονη κατανάλωση αλκοόλ, αλλά η σχέση μεταξύ αλκοόλ και καρδιακής νόσου φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρή στις γυναίκες, σύμφωνα με τα ευρήματα.

Η μελέτη επικεντρώθηκε σε ενήλικες ηλικίας 18 έως 65 ετών και οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από περισσότερα από 430.000 άτομα που έλαβαν ιατρική φροντίδα στον αμερικανικό οργανισμό υγείας «Kaiser Permanente Northern California». Οι συμμετέχοντες ήταν κατά μέσο όρο 44 ετών και δεν είχαν καρδιακή νόσο κατά την έναρξη της μελέτης. Οι ερευνητές ανέλυσαν τη σχέση μεταξύ του επιπέδου κατανάλωσης αλκοόλ που ανέφεραν οι συμμετέχοντες την περίοδο 2014-2015 και των διαγνώσεων στεφανιαίας νόσου κατά την τετραετία που ακολούθησε.

Με βάση τις εκτιμήσεις των αυτοαναφορών, οι ερευνητές κατηγοριοποίησαν τη συνολική κατανάλωση αλκοόλ των συμμετεχόντων ως χαμηλή (ένα έως δύο ποτά την εβδομάδα), μέτρια (τρία έως 14 ποτά την εβδομάδα για τους άνδρες και τρία έως επτά ποτά την εβδομάδα για τις γυναίκες) ή υψηλή (15 ή περισσότερα ποτά την εβδομάδα για τους άνδρες και οκτώ ή περισσότερα ποτά την εβδομάδα για τις γυναίκες). Επίσης, κατηγοριοποίησαν τους συμμετέχοντες ανάλογα με το αν έκαναν υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, δηλαδή περισσότερα από τέσσερα ποτά για τους άνδρες ή περισσότερα από τρία ποτά για τις γυναίκες σε μία μόνο ημέρα κατά τους τελευταίους τρεις μήνες. Τα άτομα που ανέφεραν ότι δεν έκαναν χρήση αλκοόλ δεν συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Οι ερευνητές προσάρμοσαν τα δεδομένα, ώστε να ληφθούν υπόψη η ηλικία, η σωματική δραστηριότητα, το κάπνισμα και άλλοι παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.

Διαπιστώθηκε ότι η συχνότητα εμφάνισης στεφανιαίας νόσου αυξήθηκε με τα υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ. Μεταξύ των γυναικών, εκείνες που ανέφεραν υψηλή κατανάλωση αλκοόλ είχαν 45% υψηλότερο κίνδυνο καρδιακής νόσου σε σύγκριση με εκείνες που ανέφεραν χαμηλή κατανάλωση και 29% υψηλότερο κίνδυνο σε σύγκριση με εκείνες που ανέφεραν μέτρια κατανάλωση. Οι άνδρες με υψηλή κατανάλωση αλκοόλ είχαν 33% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρδιακή νόσο σε σύγκριση με τους άνδρες που είχαν μέτρια κατανάλωση.

Η διαφορά ήταν μεγαλύτερη μεταξύ των ατόμων που ανήκαν στην κατηγορία της υπερβολικής κατανάλωσης, καθώς οι γυναίκες αυτής της κατηγορίας είχαν 68% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρδιακή νόσο σε σύγκριση με τις γυναίκες που ανέφεραν μέτρια κατανάλωση. Αντίθετα, τα αποτελέσματα δεν έδειξαν σημαντική διαφορά στον κίνδυνο μεταξύ των ατόμων που ανέφεραν μέτρια έναντι χαμηλής κατανάλωσης αλκοόλ.

Όπως σημειώνεται, ένας περιορισμός της μελέτης είναι ότι οι άνθρωποι τείνουν να υποαναφέρουν την πρόσληψη αλκοόλ, οπότε η μελέτη πιθανόν να παρέχει συντηρητικές εκτιμήσεις του κινδύνου καρδιακής νόσου που συνδέεται με την κατανάλωση αλκοόλ.