Σεμαγλουτίδη: Ποια τα οφέλη της για την καρδιά

+

Μία νέα μελέτη η οποία παρουσιάστηκε στο συνέδριο 2023 American Heart Association Scientific Sessions δείχνει πως η σεμαγλουτίδη, ένα φάρμακο που έχει εγκριθεί για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και του διαβήτη, φαίνεται ότι μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη καρδιαγγειακή νόσου.

Όπως δείχνουν τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν, η σεμαγλουτίδη μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Σύμφωνα με άλλη μελέτη που παρουσιάστηκε στο ίδιο συνέδριο, το φάρμακο μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια.

Η πρώτη από τις δύο έρευνες εξέτασε δεδομένα από τη μελέτη SELECT, η οποία είχε ξεκινήσει με σκοπό να εξετάσει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο στους ασθενείς που παίρνουν σεμαγλουτίδη.

Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι το φάρμακο μπορεί πράγματι να μειώσει τα περιστατικά εμφράγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, ωστόσο η παρούσα ανάλυση είχε ως στόχο να εξετάσει αν προσφέρει αντίστοιχα οφέλη και σε ασθενείς χωρίς διαβήτη.

Στη μελέτη SELECT συμμετείχαν συνολικά περισσότεροι από 17.000 εθελοντές σε 41 χώρες. Οι εθελοντές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, εκ των οποίων η πρώτη έλαβε 2,4mg σεμαγλουτίδης την εβδομάδα για 3 χρόνια, ενώ η δεύτερη ομάδα έλαβε εικονικό φάρμακο και αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι εθελοντές της ομάδας παρέμβασης είχαν 20% μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβαμάτων συνολικά. Ειδικότερα, στην ομάδα αυτή ο κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου ήταν 28% χαμηλότερος σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, ενώ ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου ήταν 7% χαμηλότερος.

Επιπλέον, οι ασθενείς της ομάδας που πήρε σεμαγλουτίδη μείωσαν το σωματικό τους βάρος κατά 9,39%, ενώ στην ομάδα ελέγχου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 1%.

«Μπαίνουμε σε μία νέα εποχή για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και τη μείωση του καρδιομεταβολικού κινδύνου. Η μελέτη SELECT προσφέρει σαφή δεδομένα που δείχνουν ότι οι αγωνιστές του GLP-1 προσφέρουν οφέλη για το καρδιαγγειακό, ανεξαρτήτως διάγνωσης διαβήτη», αναφέρουν οι συγγραφείς του άρθρου που συνόδευσε τα αποτελέσματα της μελέτης.

Η δεύτερη έρευνα που παρουσιάστηκε στο συνέδριο και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Circulation, διερεύνησε τα οφέλη της σεμαγλουτίδης στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης.

Η έρευνα αυτή, η οποία είχε διάρκεια 52 εβδομάδων, χώρισε επίσης τους ασθενείς σε 2 ομάδες εκ των οποίων η μία έλαβε 2,4 γρ σεμαγλουτίδης εβδομαδιαίως, ενώ η άλλη έλαβε placebo. Όλοι οι εθελοντές που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν παχύσαρκοι και είχαν ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας.

Από την ανάλυση των δεδομένων στο τέλος της μελέτης διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς που πήραν σεμαγλουτίδη παρουσίασαν βελτίωση σε αρκετούς δείκτες της καρδιακής ανεπάρκειας περιορίζοντας παράλληλα το σωματικό τους βάρος.

Το γεγονός αυτό δεν προκαλεί έκπληξη καθώς μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό JAMA στις αρχές του έτους έδειξε ότι οι υπέρβαροι και παχύσαρκοι ασθενείς έχουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν καρδιακή ανεπάρκεια.

Ο παραπάνω μηχανισμός μπορεί πιθανώς να εξηγήσει γιατί η σεμαγλουτίδη προσφέρει οφέλη στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας, σύμφωνα με τους συγγραφείς.

Καταλήγοντας, οι επιστήμονες τόνισαν ότι η σεμαγλουτίδη έχει φέρει επανάσταση στην αντιμετώπιση αρκετών παθήσεων που αποτελούν σημαντικές πηγές νοσηρότητας και θνητότητας, όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης και η καρδιακή ανεπάρκεια.