Πόσο αυξάνει η παχυσαρκία τον κίνδυνο εμφράγματος

+

Νέα μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα από τη βάση Singapore Myocardial Infraction Registry προκειμένου να εκτιμήσει τη συχνότητα αρκετών μεταβολικών παραγόντων κινδύνου στους ασθενείς με ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου.

Κάποιοι από τους παράγοντες οι οποίοι εξετάστηκαν ήταν ο διαβήτης τύπου 2, η υπέρταση, η υπερλιπιδαιμία, η παχυσαρκία και το ιστορικό καπνίσματος.

Διαπιστώθηκε πως ο αριθμός των εμφραγμάτων του μυοκαρδίου αναμένεται να αυξηθεί από 452 περιστατικά ανά 100.000 το 2025 σε 1.418 περιστατικά ανά 100.000 το 2050, μία αύξηση της τάξης του 194,4%.

Παράλληλα, οι επιστήμονες εκτίμησαν πως η παχυσαρκία θα εξελιχθεί στον κυριότερο παράγοντα κινδύνου για το έμφραγμα του μυοκαρδίου ξεπερνώντας την υπέρταση και την υπερλιπιδαιμία. Μέχρι το 2050, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι σε κάθε 100.000 άτομα, τα 3.764 θα είναι παχύσαρκα, ενώ το 2025 ο αριθμός αυτός θα είναι μόλις 384.

Ένα ενδιαφέρον εύρημα της ανάλυσης είναι ότι οι γυναίκες επιβαρύνονται περισσότερο από την παχυσαρκία. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι τα περιστατικά εμφράγματος του μυοκαρδίου που συνδέονται με παχυσαρκία στις γυναίκες θα αυξηθούν κατά 13 φορές μέχρι το 2050.

Οι ερευνητές εκτιμούν ακόμη ότι οι θάνατοι από έμφραγμα του μυοκαρδίου που συνδέονται με παχυσαρκία θα τετραπλασιαστούν στο ίδιο διάστημα, ενώ αντίστοιχα οι θάνατοι που συνδέονται με άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως ο διαβήτης, η υπέρταση και το ιστορικό καπνίσματος θα μειωθούν.

Τα ευρήματα της μελέτης βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών που οδηγούν στην εμφάνιση των καρδιακών και μεταβολικών νόσων, ανοίγοντας το δρόμο για την ανάπτυξη προσεγγίσεων πρόληψης για τα μεταβολικά νοσήματα και ιδιαίτερα για την παχυσαρκία η οποία έχει εξελιχθεί αυτή τη στιγμή σε παγκόσμια επιδημία.

Ένα πλεονέκτημα της έρευνας σε σχέση με προηγούμενες μελέτες είναι το γεγονός ότι εξέτασε ένα πληθυσμό με μεγαλύτερη ποικιλομορφία, που σημαίνει ότι τα αποτελέσματά της αφορούν μεγαλύτερο κομμάτι του παγκόσμιου πληθυσμού.

Καταλήγοντας, οι επιστήμονες υποστήριξαν ότι είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν άμεσα μέτρα για τον περιορισμό των περιστατικών παχυσαρκίας σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς έτσι θα γίνει εφικτή η αποτροπή μίας πιθανής αύξηση στα περιστατικά εμφράγματος του μυοκαρδίου και καρδιαγγειακών συμβαμάτων γενικότερα.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση The Lancet.