Πώς σχετίζεται η σεξουαλική λειτουργία στην εμμηνόπαυση με την καρδιαγγειακή υγεία

+

Έλληνες επιστήμονες εξέτασαν τη σχέση καρδιαγγειακού κινδύνου και προβλημάτων σεξουαλικής δυσλειτουργίας σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, με στόχο την αξιολόγηση της πιθανής σχέσης μεταξύ λειτουργικών δεικτών αγγειακής λειτουργίας και βαθμολογιών σεξουαλικής δυσλειτουργίας σε φαινομενικά υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 116 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες οι οποίες υποβλήθηκαν σε αξιολόγηση της ενδοθηλιακής λειτουργίας με μέτρηση της διαστολής μέσω ροής της διακλαδωτής αρτηρίας και εκτίμηση αρτηριακής ακαμψίας με μέτρηση της ταχύτητας παλμού καρωτίδας-μηριαίου κύματος.

Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα εκτίμησης συμπτωμάτων εμμηνόπαυσης του Greene (Greene’s Climacteric scale) για την αξιολόγηση της αγγειοκινητικής συμπτωματολογίας, ο Δείκτης Γυναικείας Σεξουαλικής Λειτουργίας (FSFI) και η Απογραφή κατάθλιψης Beck για την αξιολόγηση της διαταραχής της διάθεσης. Η χαμηλή σεξουαλική λειτουργία ορίστηκε ως βαθμολογία FSFI <26,55.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι χαμηλότερες βαθμολογίες σεξουαλικής λειτουργίας σχετίζονται με επιδείνωση της αγγειακής λειτουργίας, που εκδηλώνεται κυρίως ως αρτηριακή σκλήρυνση, συμβάλλοντας περαιτέρω στις αλλαγές της συστολικής αρτηριακής πίεσης.

Η αξία αυτής της μελέτης είναι το προσεκτικά επιλεγμένο υγιές δείγμα μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών, με ταυτόχρονη αξιολόγηση της κλιμακτηριακής συμπτωματολογίας και των διαταραχών της διάθεσης.

Οι περιορισμοί περιλαμβάνουν το μικρό μέγεθος δείγματος, τον διατομικό σχεδιασμό και την πρόσληψη διαδοχικών εξωτερικών ασθενών σε πανεπιστημιακή κλινική εμμηνόπαυσης.

Οι επιστήμονες τονίζουν πως περαιτέρω μελέτες και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της σεξουαλικής λειτουργίας θα πρέπει να αξιολογήσουν ακόμη περισσότερο την κλινική συνάφεια των ευρημάτων.

Η μελέτη υπογράφεται από τα Πανεπιστήμια της Αθήνας και της Πάτρας και το Royal Free Hospital NHS Foundation Trust.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of Sexual Medicine.