Πώς επηρεάζεται το προσδόκιμο ζωής από τη σειρά εμφάνισης των ασθενειών

+

Νέα μελέτη δείχνει πως η συννοσηρότητα αλλά και η σειρά εμφάνισης χρονίων παθήσεων σε ένα άτομο, μπορούν να επηρεάσουν το προσδόκιμο ζωής του.

Οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Swansea στην Ουαλία, μελέτησαν τον τρόπο με τον οποίο ορισμένες χρόνιες παθήσεις (ψύχωση, διαβήτης και συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια) εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου και ποια επίδραση μπορεί να έχει αυτό στο προσδόκιμο ζωής ενός ατόμου.

Η επιλογή των συγκεκριμένων παθήσεων έγινε επειδή ο συνδυασμός τους μπορεί να μειώσει σημαντικά το προσδόκιμο ζωής ενός ανθρώπου.

H Rhiannon Owen, Καθηγήτρια Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο του Swansea, τόνισε πως: «Αναλύσαμε την ανάπτυξη αυτών των παθήσεων σε μια περίοδο 20 ετών για περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια ενήλικες ηλικίας 25 ετών και άνω. Χρησιμοποιήσαμε δεδομένα που τηρούνται στην τράπεζα δεδομένων SAIL, η οποία παρέχει πρόσβαση σε ανώνυμα αρχεία υγείας και διοικητικά αρχεία για τον πληθυσμό της Ουαλίας. Επίσης, συνεργαστήκαμε με ασθενείς και το κοινό από το Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου να κατανοήσουμε την εμπειρία τους με πολλαπλές μακροχρόνιες παθήσεις».

Οι ερευνητές μελέτησαν τη σειρά και τον χρόνο εμφάνισης της ψύχωσης, του διαβήτη και της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς ίδιας ηλικίας και ίδιου φύλου, καθώς και τις σχετικές επιπτώσεις στο προσδόκιμο ζωής τους.

Διαπίστωσαν πως η σειρά με την οποία οι άνθρωποι εμφάνισαν αυτές τις ασθένειες είχε σημαντικό αντίκτυπο στο προσδόκιμο ζωής τους. Τα άτομα που εμφάνισαν με τη σειρά διαβήτη, ψύχωση και συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, είχαν τη μεγαλύτερη μείωση στο προσδόκιμο ζωής (περίπου 13 χρόνια, κατά μέσο όρο). Τα άτομα που εμφάνισαν τις ίδιες παθήσεις, αλλά με διαφορετική σειρά, επηρεάστηκαν λιγότερο.

«Η έρευνά μας διαπίστωσε επίσης ότι τα άτομα που εμφάνισαν πρώτα διαβήτη, στη συνέχεια ψύχωση και τέλος συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, είχαν υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν την επόμενη χρονιά πάθηση ή να πεθάνουν εντός πέντε ετών από την τελευταία διάγνωση», σημειώνει η Owen.

Όσοι διαγνώστηκαν με ψύχωση και διαβήτη, ανεξαρτήτως σειράς εμφάνισης, είχαν υψηλότερο προσδόκιμο ζωής από εκείνους που διαγνώστηκαν μόνο με ψύχωση. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα άτομα με διαβήτη έχουν πιο τακτική επαφή με τους επαγγελματίες υγείας γεγονός που μπορεί να βελτιώσει τη συνολική τους υγεία.

Πρόκειται για την πρώτη μελέτη που εξετάζει την επίδραση της σειράς εμφάνισης παθήσεων στο προσδόκιμο ζωής ενός ατόμου.

Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των προγραμμάτων ελέγχου και των παρεμβάσεων στην καθυστέρηση της ανάπτυξης περαιτέρω χρόνιων παθήσεων και στην παράταση της ζωής, τονίζουν οι ερευνητές.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση The Lancet.