Ποια η επίδραση της έκθεσης στη ζέστη στη μυοκαρδιακή αιματική ροή και στην καρδιαγγειακή λειτουργία

+

Νέα έρευνα δείχνει ότι η μυοκαρδιακή αιματική ροή (MBF) διπλασιάζεται όταν οι άνθρωποι είναι εκτεθειμένοι σε υψηλές θερμοκρασίες που μπορούν να αυξήσουν τη θερμοκρασία του πυρήνα τους κατά 1,5 βαθμούς Κελσίου.

Η Hadiatou Barry, από το Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, και οι συνεργάτες της, ποσοτικοποίησαν τις απαιτήσεις της μυοκαρδιακής αιματικής ροής από την έκθεση στη θερμότητα, στο πλαίσιο εργαστηριακής μελέτης στην οποία συμμετείχαν 61 ενήλικες: 20 υγιείς νεαροί μέσης ηλικίας 28 ετών, 21 υγιείς ηλικιωμένοι μέσης ηλικίας 67 ετών και 20 ηλικιωμένοι με στεφανιαία νόσο μέσης ηλικίας 70 ετών.

Οι συμμετέχοντες θερμαίνονταν μέχρι η θερμοκρασία του πυρήνα τους να αυξηθεί κατά 1,5 βαθμούς Κελσίου. Οι επιστήμονες μέτρησαν τη μυοκαρδιακή αιματική ροή τους πριν από την έκθεση στη θερμότητα και σε κάθε αύξηση της θερμοκρασίας του πυρήνα κατά 0,5 βαθμούς Κελσίου.

Διαπίστωσαν ότι η μυοκαρδιακή αιματική ροή αυξήθηκε σε υγιείς νέους, υγιείς ηλικιωμένους και ηλικιωμένους με στεφανιαία νόσο με αύξηση της θερμοκρασίας πυρήνα κατά 1,5 βαθμούς Κελσίου (μεταβολή 0,8, 0,7 και 0,6 ml/min/g, αντίστοιχα), που αντιπροσωπεύει μεταβολή 2,08-, 1,79- και 1,64 φορές, αντίστοιχα, από τις τιμές πριν από την έκθεση.

Σε περαιτέρω ανάλυση των τιμών, εντοπίστηκαν ενδείξεις ασυμπτωματικής ισχαιμίας του μυοκαρδίου που προκλήθηκε από θερμότητα σε επτά ενήλικες με στεφανιαία νόσο (35%).

«Αυτή η μελέτη διαπίστωσε ότι η παθητική έκθεση στη θερμότητα αυξάνει τη μυακαρδιακή αιματική ροή, σε βαθμό που μπορεί να προδιαθέσει ορισμένους ηλικιωμένους που ζουν με στεφανιαία νόσο σε ασυμπτωματική ισχαιμία του μυοκαρδίου», τονίζουν οι συγγραφείς.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Annals of Internal Medicine.