Διαδερμική, αναίμακτη μέθοδος ανίχνευσης των υψηλών επιπέδων τροπονίνης-Ι

+

Η μέτρηση της τροπονίνης του αίματος είναι σημαντική παράμετρος στη διαφορική διάγνωση του οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου από την ασταθή στηθάγχη και άλλα κλινικά σύνδρομα που μιμούνται οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Στη μελέτη αυτή εκτιμήθηκε η σημασία ενός σπεκτροφωτομετρικού διαδερμικού ανιχνευτή της τροπονίνης υψηλής ευαισθησίας στον καρπό σε συνδυασμό με αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης.

Μελετήθησαν 238 ασθενείς με πιθανό οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, οι οποίοι εκτιμήθηκαν με ηλεκτροκαρδιογράφημα, τροπονίνη, υπερηχογράφημα καρδίας και στεφανιαία αρτηριογραφία. Το μοντέλο που αναπτύχθηκε με βάση τον σπεκτροφωτομετρικό ανιχνευτή καρπού και τεχνητή νοημοσύνη προέβλεψε την αύξηση της τροπονίνης στο αίμα με εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, όπως επίσης σχετίσθηκε εξαιρετικά με τις περιοχικές διαταραχές της κινητικότητος και τις σημαντικές στενώσεις των στεφανιαίων αρτηριών.

Συμπερασματικά, ένας ανιχνευτής τροπονίνης στον καρπό μπορεί αναίμακτα να προβλέψει τα υψηλά επίπεδα τροπονίνης-Ι υψηλής ευαισθησίας και μπορεί να έχει έναν ρόλο σαν αναίμακτος βιοδείκτης ανίχνευσης του εμφράγματος του μυοκαρδίου.

Η συγκεκριμένη μελέτη δημοσιεύθηκε στο European Heart Journal-Digital Health.