ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ – WEBINAR: ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ