ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ – Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ