ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ: Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ – ΕΠΙΣΤ.ΕΝΩΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ