ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ & ΚΑΡΔΙΑ – ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ