ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 2022

+

Το Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Συμβουλίου αποφάσισαν ομοφώνως τη θέσπιση χορήγησης, εφεξής, ετήσιων υποτροφιών εις Μνήμην του Καθηγητή Καρδιολογίας Δημητρίου Θ. Κρεμαστινού, αποτίοντας ελάχιστο φόρο τιμής στο πολυσήμαντο έργο του.

Η «Υποτροφία Δημήτριος Θ. Κρεμαστινός» θα παρέχεται ως οικονομική στήριξη σε νέους Καρδιολόγους (κάτω των 40 ετών), προκειμένου να μεταβούν και να εκπαιδευθούν σε κέντρο του εξωτερικού. Η επιστημονική αρωγή νέων Καρδιολόγων, η εξειδικευμένη κατάρτιση και η συνεχής εκπαίδευσή τους αποτελεί ηθική μας υποχρέωση, αλλά και αυτόβουλη προτεραιότητά μας.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Οκτωβρίου 2021. Η ανακοίνωση των επιτυχόντων θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2021.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Βεβαίωση αποδοχής του κέντρου εκπαίδευσης
 2. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
 3. Τίτλος Ειδικότητας
 4. Πιστοποιητικό Γέννησης
 5. Πιστοποιητικό Εκπλήρωσης Στρατιωτικών Υποχρεώσεων
 6. Βιογραφικό Σημείωμα
 7. Εκκαθαριστικό για το έτος 2019-2020
 8. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη χρηματοδότησης από άλλο φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό
 9. Υποχρέωση αναγραφής σε τυχόν δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό κατά τη διάρκεια λήψης της υποτροφίας και ότι ο ερευνητής έλαβε την υποτροφία ‘Δημήτριος Κρεμαστινός’ από το Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

 • Κάτοχοι Καρδιολογικής Ειδικότητας
 • Ηλικία κάτω των 40 ετών
 • Αποδοχή για μετεκπαίδευση από αναγνωρισμένο κέντρο του εξωτερικού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Καθηγητής Δ. Αλεξόπουλος                Καθηγητής Ι. Λεκάκης