Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την νούμερο ένα αιτία θανάτου παγκοσμίως. Περίπου οι μισοί από τους άνδρες και το ένα τρίτο των γυναικών μέσης ηλικίας εμφανίζουν κάποιο απ’ αυτά τα νοσήματα. […]

Read More