Η ηχοκαρδιογραφία είναι μια πολύτιμη μέθοδος που παρέχει ακριβείς διαγνωστικές και προγνωστικές πληροφορίες σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ). Η εφαρμογή της δισδιάστατης, doppler και ηχοκαρδιογραφίας παραμόρφωσης, μας βοηθά να […]

Read More
by