8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ