Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 21012|Τόμος 7|Τεύχος 3