Επιστήμονες υπογραμμίζουν την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης του ρόλου των μιτοχονδρίων στην εκδήλωση καρδιαγγειακών νόσων, όπως για παράδειγμα η αθηροσκλήρωση, μέσα από δημοσίευσή τους στο International Journal of Molecular Sciences η […]

Read More
by