Η καρδιακή αμυλοείδωση είναι μια σχετικά σπάνια οντότητα που χαρακτηρίζεται από τη διήθηση του μυοκαρδιακού ιστού από το αμυλοειδές. Αυτό προκύπτει από την κακή αναδίπλωση δομικών συστατικών των πρωτεϊνών. Η […]

Read More