Έρευνα η οποία δημοσιεύεται στο περιοδικό «The Lancet Neurology» δείχνει πως η τραυματική εγκεφαλική βλάβη συσχετίζεται με την καρδιαγγεική νόσο. Η τραυματική εγκεφαλική βλάβη αποτελεί κύρια αιτία μακροχρόνιας αναπηρίας και […]

Read More