Όπως δείχνει μια νέα μεγάλη κινεζική επιστημονική μελέτη, η υπέρβαση των ορίων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τα επίπεδα του όζοντος στην ατμόσφαιρα σχετίζεται με σημαντική αύξηση στις νοσηλείες […]

Read More