Παρουσίαση περιστατικών με καρδιακή ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (23/11/2022)