Διαγνωστική προσπέλαση στην καρδιακή αμυλοείδωση: Κριτήρια ανταπόκρισης στις νέες θεραπείες